^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu CIV-CVII, 1859.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 28
- brak danych -
1859

1859 - 1859
polski
Posiedzenie 104 (21 III/2 IV 1859) Spory Administracyjne: spór starozakonnego Szmelki Landau o dodatkowe wynagrodzenie za roboty grabarskie w zakładach Górniczych Okręgu Wschodniego, s. 3-21; Sprawa celna Landowicza (odwołanie się tegoż od decyzji komory celnej w Wieruszowie ws. skonfiskowania mu rs. 550 w biletach bankowych rosyjskich), s. 22-25; Allewiacje: dobra Smochowice z powodu gradobicia, s. 25-28; dobra Przęsław jw., s. 28-30; dobra Złota, s. 30-44; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa na mocy złożonych dowodów (36 osób), s. 44-57; Posiedzenie 105 (23 V/4 VI 1859) Ukaz z 17 IV 1859 r. ws. mianowania hr. Kossakowskiego p.o. prezesa Heroldii Królestwa Polskiego, tajnym radcą z poleceniem zasiadania w WDRS, s. 60; Spór Jurysdykcyjny: spór Wincentego Nieniewskiego przeciwko Skarbowi o sumę rs. 30713 kop. 55, s. 60-64,; Spory Administracyjne: spór Karola Szczygielskiego przeciwko Skarbowi, s. 64-71; Spór pomiędzy Skarbem Królestwa a hrabiną Wołłowicz o uwolnienie jej od płacenia kanonu w kwocie 1927 tal. 38 gr. z tytułu nabycia dóbr Dumbel, s. 71-79; spór pomiędzy Skarbem a sukcesorami Konstantego Pruszaka ws. niedotrzymania kontraktu na cenę drewna zakupionego do budowy mostu na Wiśle pod Płockiem, s. 79-85; Allewiacje: dobra Chotcza z powodu gradobicia i wylewu rzeki Wisły w 1851 r., s/ 85-90; dobra Olszewnica, s. 90-95; dobra Wiśniowa powodu gradobicia w r. 1854, s. 96-98; dobra Świerze z powodu wylewu rzeki Bug, s. 98-101; dobra Zentkowice z powodu gradobicia, s. 102-104; dobra Dzierążnia z powodu gradobicia w 1853 r, s. 105-107; Heroldia przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa dziedzicznego (7 osób), s. 108-111; Posiedzenie 106 (12/24 IX 1859) Spory Administracyjne: spór sukcesorów Józefa Czerwińskiego przeciwko Skarbowi o zwrot kosztów ( rs. 4170 ) poniesionych przy wyrobie kamieni dla zakładów górniczych, s. 114-126; spór Abrahama Landsztejna przeciwko Skarbowi o odszkodowanie z powodu sprzedaży Rządowi domu pod budowę Cytadeli Aleksandryjskiej, s. 126-144; Sprawa celna małżonków Kornów ws. nielegalnego przewozu za granicę rs. 516 kop. 55, s. 144-149; Allewiacje: dobra Napęków z powodu gradobicia w 1855 r., s. 150-152; dobra Pilczyn z powodu gradobicia w 1849 r., s. 153-156; dobra Dziermieniszki z powodu pożaru w 1854 r., s. 157-160; dobra Smułki jw., s. 161-165; odstąpienie od rekursów w sprawach allewiacyjnych dóbr: Ossala, Przyłęk, Opatkowice, Kliszów, Kije, Mojcza, Leszczyny, tudzież Raków, s. 165-166; Heroldia: kwestia prekluzyjna w legitymacji ze szlachectwa Bernarda Dąbrowskiego i Józefa Dziankowskiego, s. 166-171; przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa dziedzicznego z tytułu przed ogłoszeniem prawa z r. 1836 nabytego (82 osoby), s. 171-202; Posiedzenie 107 (28 XI/10 XII 1859) Spór Jurysdykcyjny: spór pomiędzy Maciejem Muszyńskim, właścicielem dóbr Białynina, a kościołem w Mikołajewie ws. oddania proboszczowi w Mikołajewie gruntów po b. parafii w Białyninie, s. 205-220; Allewiacje: dobra Włoszczowa z powodu pożaru, s. 220-230; odstąpienie od rekursów ws. allewiacyjnych dóbr: Zalesice, Polany, Chmielów, Żochowo, Poręba Mrzygłodzka, Dębica, Kosinin, Białczów, Niegowoniczki; Heroldia: legitymacja z tytułu hrabiowskiego Karola Skarbka, s. 232-236; przedstawienie Heroldii w przedmiocie uchylenia decyzji jej z 12/ 24 XI 1838 r. przez b. Radę Stanu Królestwa 19 XI t.r. zatwierdzonej, a przyznającej szlachectwo Wawrzyńcowi Justynianowi Wrzesińskiemu, s. 237-246; przedstawienie Heroldii o przyznanie szlachectwa dziedzicznego z tytułu przed ogłoszeniem prawa z r. 1836 nabytego (47 osoby), s. 247-265.
- brak danych - 638
księga - brak danych -
- brak danych -
265 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Kopia
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.