^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokoły Ogólnego Zebrania Senatu 108-113.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 30
- brak danych -
1860

1860 - 1860
polski
Posiedzenie 108 (1/13 II 1860) Spór Jurysdykcyjny: spór Antoniego Balińskiego i Józefa Markiewicza przeciwko Romualdowi Lenk, podleśnemu straży Szewce, z powodu zastrzelenia przez R. Lenka psa gończego będącego własnością J. Markiewicza, s. 3-9; Spory Administracyjne: spór Izraela Wyszogrodzkiego przeciwko Skarbowi ws. wynagrodzenia na sumę 973 rs. kop. 79 z tytułu dzierżawy dochodów konsumpcyjnych w Radziejowie, s. 9-22; Sprawa celna Juliana Schünka i Izraela Chaima Szapiry ws. przewozu monety srebrnej za granicę ,s . 23-42; Allewiacje: dobra Arciechów z powodu wylewu Bugu i Narwi, s. 43-47; dobra Głuchów i Wysoczyn z powodu pożaru w 1849 r., s. 48-51; dobra Soborzyce i Okołowice z powodu pożaru i gradobicia, s. 51-57; probostwo Cerkiew z powodu gradobicia, s. 57-59; probostwo Kazimierza Mała jw., s. 60-62; probostwo Śmiłów z powodu wylewu rzeki w 1853 r., s. 62-66; odstąpienie od rekursu ws. allewiacyjnycvh dóbr: Kiełczew, Drzewica, Ossala, Miąse i Łysobyki, s. 66-67; Heroldia przedstawienie Heroldii o zatwierdzenie szlachectwa dziedzicznego z tytułu przed ogłoszeniem prawa z r. 1836 nabytego (57 osób), s. 67-92; Posiedzenie 109 (11/ 23 II 1860) Projekt klasyfikacji urzędników cywilnych w Królestwie Polskim, s. 93-124; Posiedzenie 110 (9/21 VI 1860) Ukaz cesarski z 17 IV 1860 r. ws. mianowania starszego radcy Najwyższej Izby Obrachunkowej Mikołaja Świderskiego - Kościnkowskiego tajnym radcą z przeznaczeniem do zasiadywania w WDRS, s. 127; Spór Jurysdykcyjny: spór Aleksandra Prażmowskiego przeciwko Skarbowi o prawo posiadania sposobem lennym dóbr rządowych Łopiennik z przyległościami, s. 128-135; Spory Administracyjne: spór Augustyna Ateńskiego przeciwko Skarbowi ws. rozszerzenia posiadanego przezeń prawa propinacji na wsie Pożelstwo, Skorodupiany, Podskorodupiany, Szyłosady, Warty oraz posiadanej wcześniej wsi Giwiszki w Ekonomii Ludwinów, s. 136-142; spór Skarbu przeciwko Dawidowi Rozenfeld o niewywiązywanie się przez tegoż z kontraktu zawartego z Rządem Gubernialnym Radomskim na dostawę wełny do fabryk więziennych w guberni radomskiej w latach 1854-1856, s. 143-148; Sprawa celna Jakuba Hertzberga i Michała Leib Perle o defraudację monety srebrnej rs. 6896 kop. 15, s. 148-157; Allewiacje: odstąpienie od rekursu w sprawach allewiacyjnych dóbr Wierzbontowice, Zagrody Proszowickie, Mokrsko, Puchaczów, s. 157-159; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa dziedzicznego z tytułu przed ogłoszeniem prawa z r. 1836 nabytego (91 osób), s. 159-193; Posiedzenie 111 (31 X/12 XI 1860) Spory Administracyjne: spór Szalmy Manella i spółki przeciwko Skarbowi z powodu nieścisłości w kosztorysie budowanego przez Manella szpitala wojskowego w Busku i poniesionych stąd strat na sumę rs. 879 kop. 11, s. 196-207; spór Prokuratorii Królestwa Polskiego na rzecz Urzędu Loterii przeciwko Jakubowi Löwensztein o wynagrodzenie szkód z powodu opóźnienia wypłaty wygranej (50000 rs.) na los nr 307 w 86 Loterii Klasycznej, s. 208-218; spór Prokuratorii przeciwko Bartłomieju de Fauche o rs. 3000 i rs. 780 kop. 47 z powodu niewywiązania się z kontraktu na wykonanie i oczyszczenie kloak w koszarach, s. 219-240; spór Skarbu Cesarstwa przeciwko Bartłomiejowi de Fauche o procenta od sumy rs. 2009 kop. 1/2, s. 240-247; Sprawa celna o przemycenie 1281 kawałków płótna należącego do 13 właścicieli, s. 248-259; Allewiacje: odstąpienie od rekursu ws. allewiacyjnych dóbr Brajczewo, Chorzele, Sieragi, Radoszki, m. Solca, probostwa Czarnocin i Rzeczniów, s. 259-261; Heroldia :przedstawienie Heroldii o zatwierdzenie szlachectwa dziedzicznego z tytułu przed ogłoszeniem prawa z r. 1836 nabytego (42 osoby), s. 261-281; Posiedzenie 112 (17/29 XI 1860), Spory Administracyjne spór sukcesorów Józefa Chrzanowskiego przeciwko Skarbowi o niedotrzymanie przez Rząd Gubernialny Mazowiecki warunków dzierżawy robocizny z dóbr Rokitno zgodnie z zawartym z Chrzanowskim kontraktem, s. 284-296; spór Aleksandry Czaplickiej przeciwko Skarbowi o ścisłe przestrzeganie warunków kontraktu zawartego między A. Rowickim a Skarbem o scedowanie następnie na Czaplicką i zwrot 89 3/4 sztuk drewna, s. 296-311; spór Antoniego Zaborowskiego przeciwko Skarbowi o uchylenie decyzji KRPiS z 16/ 28 V 1852 r. nakazującej odebranie ww. dóbr Jagodne i Grzybowa Góra za niewywiązywanie się z kontraktu dzierżawy, s. 311-321; Sprawa celna Edwarda Luxemburga i Icka Kohna o defraudację 1800 butelek wina szampańskiego, s. 322-349; Sprawa celna Hermana Lucke o defraudację 39700 sztuk cygar, s. 349-375; Allewiacje: dobra Bobin z powodu pożaru w 1854 r., s. 375-380; odstąpienie od rekursu ws. allewiacyjnych dóbr Czarnocin i Przepiórów, s. 380-381; Heroldia przedstawienie Heroldii o zatwierdzenie szlachectwa dziedzicznego z tytułu przed ogłoszeniem prawa z r. 1836 nabytego (48 osób), s. 38; Posiedzenie 113 (8/20 XII 1860) Spór Administracyjny: sukcesorzy Wincentego Andrychewicza i Ignacego Karpińskiego przeciwko Skarbowi z tytułu dzierżawy poczt w Warszawie w latach 1823-1855, s. 406-470; Wojciecha Więckowskiego przeciwko Skarbowi z tytułu dzierżawy dóbr Tomaszów i Owczary, s. 470-490; Sprawa celna: Szaja Berko Silberstein o defraudację monety srebrnej, s. 490-504; defraudacja 22 zegarków złotych będących własnością Lajzera Notkowicza Tytkina, s. 504-510; Allewiacje: podatków dla probostwa i misjonarzy w Iłży z powodu gradobicia w 1857 r., s. 510-514; Heroldia: przyznanie tytułu honorowego barona Leonowi Janowi Puszetowi de Puget, s. 514-520; przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa dziedzicznego z tytułu przed ogłoszeniem prawa z r. 1836 nabytego (38 osób), s. 520-528.
- brak danych - 640
księga - brak danych -
- brak danych -
528 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Kopia
Number of scans per page
1 2 3 4
...
7 8 9 10 11
...
16 17 18 19

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.