^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokół 114 posiedzenia Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 31
- brak danych -
1861

1861 - 1861
polski
rosyjski
Posiedzenie 114 (6/ 18 II 1861) Spór Administracyjny: Jana Saskiego przeciwko Skarbowi o niedotrzymanie warunków kontraktu zawartego z Saskim na dzierżawę dóbr Ruda w gub. radomskiej, s. 3-11; Jana Wojczyńskiego przeciwko Skarbowi o niedotrzymanie warunków kontraktu dzierżawy dóbr Mały Płock i zwrot pobranej przez Skarb sumy rs. 1411 kop. 8 z procentami, s. 11-20; Judel Abelowicz Mytnik przeciwko Skarbowi o niedotrzymanie warunków kontraktu dzierżawy m. Kalwarii w gub. augustowskiej, s. 20-31; Allewiacje: podatków dla włościan dóbr Długie Wólka Nadbużna z powodu wylewu Bugu, s. 32-36; odstąpienie od rekursów ws. allewiacyjnych dóbr Brzuchów, Wolwanowice, Leksice, Trebień, probostwo Bejście, s. 36-38; Heroldia: przedstawienie Heroldii o przyznaniu szlachectwa dziedzicznego z tytułu przed ogłoszeniem prawa z r. 1836 nabytego (48 osób), s. 38-58.
- brak danych - 641, 642
księga - brak danych -
- brak danych -
112 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Oryginał i kopia
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.