^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Pismo Prokuratorii Generalnej do namiestnika Królestwa Polskiego w sprawie dóbr pojezuickich Białołęka dzierżawionych przez Aleksandra Pruszaka].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 37
- brak danych -
1841-1845

1841 - 1845
polski
rosyjski
francuski
- brak danych -
- brak danych - Brak
luzy - brak danych -
- brak danych -
244 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.