^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Franciszka Popielewskiego obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu dotyczą sprawy sukcesorów Alfonsa […] przeciwko skarbowi Królestwa Polskiego.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 50
- brak danych -
1829-1848

1829 - 1848
polski
łaciński
Wypisy z ksiąg grodzkich łęczyckich, ziemskich łęczyckich, szadeckich i sieradzkich sporządzone w latach 1829 -1848 (i wcześniejsze - niedatowane), dotyczące 1. sporu pomiędzy arcybiskupem gnieźnieńskim, właścicielami dóbr Sworawa, a Januszem Grudzińskim, właścicielem dóbr Chropy o granice pomiędzy tymi dobrami (dotyczą lat 1559-1571); 2. sporu pomiędzy arcybiskupem gnieźnieńskim, kapitułą gnieźnieńską a właścicielami dóbr Sworawa i Mikołajem Bratkowskim, właścicielem dóbr Golice o granice pomiędzy tymi dobrami (dot. lat 1567-1577), a stanowiącymi dowody do sprawy sądowej o sukcesję prowadzoną przez obrońcę przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu.
- brak danych - F, no 61, vol. I
poszyt - brak danych -
destrukt
319 - brak danych -
- brak danych - Nie
Zły stan zachowania. Nie udostępnia się.
brak mikrofilmu
Na obwolucie występują inne nazwiska, prawdopodobnie obrońców dziedziczących sprawę, trudno ustalić.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.