Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815-1867
- brak danych - 1815 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inne pomoce No drukowany sumariusz do okresu 1815-1867 oprac. K.Konarski i inni, wyd. 1958-1962
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rada Administracyjna stanowiła w 1815 r. centralny organ zarządzania w Królestwie Polskim. Przewodniczył jej namiestnik, w jej skład wchodzili min. prezydujący /dyrektorzy główni/ komisji rządowych, min. sekretarz stanu i in. do tego powołani. Jej zadaniem było ogłaszanie ukazów cesarskich w formie rozporządzeń, rozstrzyganie spraw przekraczających kompetencje ministrów. Po upadku Powstania Listopadowego Rada Administracyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce powołano Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, którego prezesem został mianowany radca stanu Teodor Engel. W 1832 r. reaktywowano Radę Administracyjną z namiestnikiem Paskiewiczem na czele. Nastąpiło pewne rozszerzenie kompetencji Rady, która działała do roku 1867. Z archiwum Rady ocalały protokoły posiedzeń z okresu konstytucyjnego, paskiewiczowskiego i powstania styczniowego, z lat 1815-1866, skorowidz osób, które podlegały karze konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym (1863-1864), akta spraw dotyczące lazaretów, szpitali pułków polskich i innych z lat 1818-1866, księgi narad o budżecie Królestwa Polskiego (dochody i wydatki) z lat 1844-1861. stan zachowania zespołu ok.1,3 %; 1962-186 j.a., 1986-198 j.a., 13,5 m.b.; 1996-222 j.a (po scontrum)., 2005-198 j.a. (po reinwentaryzacji); zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę zespołu sporządziła F. Ramotowska w 1963 r.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 200 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/188/0/-/200 [Wypis z protokołu posiedzenia Rady Administracyjnej z dnia 29 lutego/12 marca 1856, dot. trudnej sytuacji finansowej urzędników]. 1856 0
1/188/0/-/199 Kancelaria Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego*. 1867 0
1/188/0/-/198 Księga narad o budżecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego na rok 1862. 1861.05.02/14-1861.10.03/15 0
1/188/0/-/197 Księga narad o budżecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego na rok 1860. 1859.03.24/04.05-1859.12.12/24 0
1/188/0/-/196 Księga narad o budżecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego na rok 1858. 1857.04.10/22-1857.12.10/22 0
1/188/0/-/195 Księga narad o budżecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego na rok 1856. 1855.04.12/24-1855.12.12/24 0
1/188/0/-/194 Księga narad o budżecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego na rok 1854. 1853.04.07/19-1853.12.15/27 0
1/188/0/-/193 Księga narad o budżecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego na rok 1853. 1852.04.29/05.11-1852.10.02/14 0
1/188/0/-/192 Księga narad o budżecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego na rok 1852. 1851.06.06/18-1851.12.03/15 0
1/188/0/-/191 Księga narad o budżecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego na rok 1851. 1850.05.09/21-1850.12.15/27 0
1/188/0/-/190 Księga narad o budżecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego na rok 1848. 1847.08.26/09.07-1847.12.04/16 0
1/188/0/-/189 Księga narad o budżecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego na rok 1847. 1846.08.01/13-1846.10.25/11.06 0
1/188/0/-/188 Księga narad o budżecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego na rok 1846. 1845.10.22/11.03-1845.12.11/23 0
1/188/0/-/187 Księga narad o budżecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego na rok 1845. 1844.04.18/30-1844.08.22/09.04 0
1/188/0/-/186 [Akta różne z kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego]. 1832-1866 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

200

200

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.