Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815-1867
- brak danych - 1815 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inne pomoce No drukowany sumariusz do okresu 1815-1867 oprac. K.Konarski i inni, wyd. 1958-1962
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rada Administracyjna stanowiła w 1815 r. centralny organ zarządzania w Królestwie Polskim. Przewodniczył jej namiestnik, w jej skład wchodzili min. prezydujący /dyrektorzy główni/ komisji rządowych, min. sekretarz stanu i in. do tego powołani. Jej zadaniem było ogłaszanie ukazów cesarskich w formie rozporządzeń, rozstrzyganie spraw przekraczających kompetencje ministrów. Po upadku Powstania Listopadowego Rada Administracyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce powołano Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, którego prezesem został mianowany radca stanu Teodor Engel. W 1832 r. reaktywowano Radę Administracyjną z namiestnikiem Paskiewiczem na czele. Nastąpiło pewne rozszerzenie kompetencji Rady, która działała do roku 1867. Z archiwum Rady ocalały protokoły posiedzeń z okresu konstytucyjnego, paskiewiczowskiego i powstania styczniowego, z lat 1815-1866, skorowidz osób, które podlegały karze konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym (1863-1864), akta spraw dotyczące lazaretów, szpitali pułków polskich i innych z lat 1818-1866, księgi narad o budżecie Królestwa Polskiego (dochody i wydatki) z lat 1844-1861. stan zachowania zespołu ok.1,3 %; 1962-186 j.a., 1986-198 j.a., 13,5 m.b.; 1996-222 j.a (po scontrum)., 2005-198 j.a. (po reinwentaryzacji); zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę zespołu sporządziła F. Ramotowska w 1963 r.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 200 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/188/0/-/1 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr I - XXXI. 1815.12.28-1816.03.30 0
1/188/0/-/2 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr XXXII - LV. 1816.04.02-1816.06.25 0
1/188/0/-/3 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr LVI - CIV. 1816.07.02-1816.12.31 0
1/188/0/-/4 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr CV - CLII 1817.01.04-1817.06.20 0
1/188/0/-/5 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr CLIII - CCIII 1817.07.01-1817.12.30 0
1/188/0/-/6 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr CCIV - CCLXXXII 1818.01.03-1818.12.29 0
1/188/0/-/183 Akta tyczące się szpitali pułków polskich z lat 1818 - 1821 i innych, sekcja V, 18 F. 1818-1847 0
1/188/0/-/7 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr CCLXXXIII - CCCLXVII. 1819.01.02-1819.12.28 0
1/188/0/-/8 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr CCCLXVIII - CDXXIV. 1820.01.04-1820.12.30 0
1/188/0/-/9 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr CDXXV - CDLXXV. 1821.01.02-1821.12.26 0
1/188/0/-/10 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr CDLXXVI - DXXVI. 1822.01.02-1822.12.26 0
1/188/0/-/11 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr DXXVII - DLXXV. 1823.01.02-1823.12.30 0
1/188/0/-/184 O zajęciu zabudowań Augustianów w Krasnymstawie dla wojska, sekcja VII, 9 a. 1823-1836 0
1/188/0/-/12 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr DLXXVI - DCXXIII. 1824.01.06-1824.12.28 0
1/188/0/-/13 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr DCXXIV - DCLXV. 1825.01.04-1825.12.27 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

200

200

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.