Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815-1867
- brak danych - 1815 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inne pomoce No drukowany sumariusz do okresu 1815-1867 oprac. K.Konarski i inni, wyd. 1958-1962
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rada Administracyjna stanowiła w 1815 r. centralny organ zarządzania w Królestwie Polskim. Przewodniczył jej namiestnik, w jej skład wchodzili min. prezydujący /dyrektorzy główni/ komisji rządowych, min. sekretarz stanu i in. do tego powołani. Jej zadaniem było ogłaszanie ukazów cesarskich w formie rozporządzeń, rozstrzyganie spraw przekraczających kompetencje ministrów. Po upadku Powstania Listopadowego Rada Administracyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce powołano Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, którego prezesem został mianowany radca stanu Teodor Engel. W 1832 r. reaktywowano Radę Administracyjną z namiestnikiem Paskiewiczem na czele. Nastąpiło pewne rozszerzenie kompetencji Rady, która działała do roku 1867. Z archiwum Rady ocalały protokoły posiedzeń z okresu konstytucyjnego, paskiewiczowskiego i powstania styczniowego, z lat 1815-1866, skorowidz osób, które podlegały karze konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym (1863-1864), akta spraw dotyczące lazaretów, szpitali pułków polskich i innych z lat 1818-1866, księgi narad o budżecie Królestwa Polskiego (dochody i wydatki) z lat 1844-1861. stan zachowania zespołu ok.1,3 %; 1962-186 j.a., 1986-198 j.a., 13,5 m.b.; 1996-222 j.a (po scontrum)., 2005-198 j.a. (po reinwentaryzacji); zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę zespołu sporządziła F. Ramotowska w 1963 r.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 200 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/188/0/-/166 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 21 - 39]. 1863.03.29/04.10-1863.06.18/30 0
1/188/0/-/167 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 40 - 61]. 1863.06.22/07.04-1863.09.17/29 0
1/188/0/-/168 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 62 - 86]. 1863.09.20/10.02-1863.12.17/29 0
1/188/0/-/169 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1 - 24]. 1863.12.24/1864.01.05-1864.03.10/22 0
1/188/0/-/170 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 25 - 48]. 1864.03.21/04.02-1864.06.16/28 0
1/188/0/-/171 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 49 - 72]. 1864.06.19/07.01-1864.09.18/30 0
1/188/0/-/172 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 73 - 95]. 1864.09.22/10.04-1864.12.18/30 0
1/188/0/-/173 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 21]. 1864.12.22/1865.01.03-1865.03.19/31 0
1/188/0/-/174 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 22 - 44]. 1865.03.23/04.04-1865.06.18/30 0
1/188/0/-/175 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 45 - 65]. 1865.06.22/07.04-1865.09.17/29 0
1/188/0/-/176 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 66 - 87]. 1865.09.21/10.03-1865.12.17/29 0
1/188/0/-/177 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 19]. 1865.12.28-1866.03.15/27 0
1/188/0/-/178 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 20 - 41]. 1866.03.22/04.03-1866.06.17/29 0
1/188/0/-/179 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 42 - 50]. 1866.06.21/07.03-1866.07.19/31 0
1/188/0/-/180 Skorowidz osób uległych karze konfiskaty majątków za przestępstwa od roku 1863 1863-1864 0
1 2 3 4 ... 7 8 9 10 11 12 13 14

Amount of archival material

200

200

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.