Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815-1867
- brak danych - 1815 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inne pomoce No drukowany sumariusz do okresu 1815-1867 oprac. K.Konarski i inni, wyd. 1958-1962
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rada Administracyjna stanowiła w 1815 r. centralny organ zarządzania w Królestwie Polskim. Przewodniczył jej namiestnik, w jej skład wchodzili min. prezydujący /dyrektorzy główni/ komisji rządowych, min. sekretarz stanu i in. do tego powołani. Jej zadaniem było ogłaszanie ukazów cesarskich w formie rozporządzeń, rozstrzyganie spraw przekraczających kompetencje ministrów. Po upadku Powstania Listopadowego Rada Administracyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce powołano Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, którego prezesem został mianowany radca stanu Teodor Engel. W 1832 r. reaktywowano Radę Administracyjną z namiestnikiem Paskiewiczem na czele. Nastąpiło pewne rozszerzenie kompetencji Rady, która działała do roku 1867. Z archiwum Rady ocalały protokoły posiedzeń z okresu konstytucyjnego, paskiewiczowskiego i powstania styczniowego, z lat 1815-1866, skorowidz osób, które podlegały karze konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym (1863-1864), akta spraw dotyczące lazaretów, szpitali pułków polskich i innych z lat 1818-1866, księgi narad o budżecie Królestwa Polskiego (dochody i wydatki) z lat 1844-1861. stan zachowania zespołu ok.1,3 %; 1962-186 j.a., 1986-198 j.a., 13,5 m.b.; 1996-222 j.a (po scontrum)., 2005-198 j.a. (po reinwentaryzacji); zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę zespołu sporządziła F. Ramotowska w 1963 r.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 200 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/188/0/-/16 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr DCCXCVII - DCCCLIV. 1828.01.03-1828.12.30 0
1/188/0/-/17 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr DCCCLV - CMXIII. 1829.01.14-1829.12.29 0
1/188/0/-/18 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr CMXIV - CMXLVII. 1830.01.05-1830.07.03 0
1/188/0/-/19 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr CMXLVIII - CMLXXV. 1830.07.06-1830.11.23 0
1/188/0/-/20 [Protokoły posiedzeń Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego]. 1831.09.30/10.12-1831.12.22/1832.01.03 0
1/188/0/-/21 [Protokoły posiedzeń Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego]. 1831.12.29/1832.01.10-1832.02.02/14 0
1/188/0/-/22 [Protokoły posiedzeń Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego]. 1832.02.05/17-1832.03.13/25 0
1/188/0/-/23 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 20] 1832.03.15/27-1832.05.20/06.01 0
1/188/0/-/24 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 37]. 1832.05.24/06.05-1832.07.19/31 0
1/188/0/-/25 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 38 - 46]. 1832.07.22/08.03-1832.08.19/31 0
1/188/0/-/26 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 47 - 62]. 1832.08.23/09.04-1832.10.18/30 0
1/188/0/-/27 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 63 - 77]. 1832.10.21/11.02-1832.12.16/28 0
1/188/0/-/28 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 23]. 1834.12.21/1835.01.02-1835.03.19/31 0
1/188/0/-/29 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 24 - 46]. 1835.03.22/04.03-1835.06.18/30 0
1/188/0/-/30 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 47 - 63]. 1835.06.21/07.03-1835.09.17/29 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

200

200

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.