Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815-1867
- brak danych - 1815 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inne pomoce No drukowany sumariusz do okresu 1815-1867 oprac. K.Konarski i inni, wyd. 1958-1962
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rada Administracyjna stanowiła w 1815 r. centralny organ zarządzania w Królestwie Polskim. Przewodniczył jej namiestnik, w jej skład wchodzili min. prezydujący /dyrektorzy główni/ komisji rządowych, min. sekretarz stanu i in. do tego powołani. Jej zadaniem było ogłaszanie ukazów cesarskich w formie rozporządzeń, rozstrzyganie spraw przekraczających kompetencje ministrów. Po upadku Powstania Listopadowego Rada Administracyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce powołano Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, którego prezesem został mianowany radca stanu Teodor Engel. W 1832 r. reaktywowano Radę Administracyjną z namiestnikiem Paskiewiczem na czele. Nastąpiło pewne rozszerzenie kompetencji Rady, która działała do roku 1867. Z archiwum Rady ocalały protokoły posiedzeń z okresu konstytucyjnego, paskiewiczowskiego i powstania styczniowego, z lat 1815-1866, skorowidz osób, które podlegały karze konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym (1863-1864), akta spraw dotyczące lazaretów, szpitali pułków polskich i innych z lat 1818-1866, księgi narad o budżecie Królestwa Polskiego (dochody i wydatki) z lat 1844-1861. stan zachowania zespołu ok.1,3 %; 1962-186 j.a., 1986-198 j.a., 13,5 m.b.; 1996-222 j.a (po scontrum)., 2005-198 j.a. (po reinwentaryzacji); zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę zespołu sporządziła F. Ramotowska w 1963 r.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 200 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/188/0/-/106 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 25 - 47]. 1848.03.23/04.04-1848.06.18/30 0
1/188/0/-/107 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 48 - 69]. 1848.06.22/07.04-1848.09.17/29 0
1/188/0/-/108 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 70 - 93]. 1848.09.21/10.03-1848.12.17/29 0
1/188/0/-/109 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 23]. 1848.12.21/1849.01.02-1849.03.18/30 0
1/188/0/-/110 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 24 - 41]. 1849.03.22/04.03-1849.06.14/26 0
1/188/0/-/111 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 42 - 62]. 1849.06.21/07.03-1849.09.13/25 0
1/188/0/-/112 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 63 - 84]. 1849.09.19/10.01-1849.12.16/28 0
1/188/0/-/113 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 23]. 1849.12.23/1850.01.04-1850.03.14/26 0
1/188/0/-/114 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 24 - 43]. 1850.03.24/04.05-1850.06.16/28 0
1/188/0/-/115 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 44 - 65]. 1850.06.20/07.02-1850.09.13/25 0
1/188/0/-/116 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 66 - 83]. 1850.09.19/10.01-1850.12.15/27 0
1/188/0/-/117 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 20]. 1850.12.22/1851.01.03-1851.03.16/28 0
1/188/0/-/118 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 21 - 30]. 1851.03.20/04.01-1851.06.14/26 0
1/188/0/-/119 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 31 - 55]. 1851.06.19/07.01-1851.09.17/29 0
1/188/0/-/120 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 56 - 76]. 1851.09.21/10.03-1851.12.18/30 0
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

200

200

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.