Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815-1867
- brak danych - 1815 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inne pomoce No drukowany sumariusz do okresu 1815-1867 oprac. K.Konarski i inni, wyd. 1958-1962
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rada Administracyjna stanowiła w 1815 r. centralny organ zarządzania w Królestwie Polskim. Przewodniczył jej namiestnik, w jej skład wchodzili min. prezydujący /dyrektorzy główni/ komisji rządowych, min. sekretarz stanu i in. do tego powołani. Jej zadaniem było ogłaszanie ukazów cesarskich w formie rozporządzeń, rozstrzyganie spraw przekraczających kompetencje ministrów. Po upadku Powstania Listopadowego Rada Administracyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce powołano Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, którego prezesem został mianowany radca stanu Teodor Engel. W 1832 r. reaktywowano Radę Administracyjną z namiestnikiem Paskiewiczem na czele. Nastąpiło pewne rozszerzenie kompetencji Rady, która działała do roku 1867. Z archiwum Rady ocalały protokoły posiedzeń z okresu konstytucyjnego, paskiewiczowskiego i powstania styczniowego, z lat 1815-1866, skorowidz osób, które podlegały karze konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym (1863-1864), akta spraw dotyczące lazaretów, szpitali pułków polskich i innych z lat 1818-1866, księgi narad o budżecie Królestwa Polskiego (dochody i wydatki) z lat 1844-1861. stan zachowania zespołu ok.1,3 %; 1962-186 j.a., 1986-198 j.a., 13,5 m.b.; 1996-222 j.a (po scontrum)., 2005-198 j.a. (po reinwentaryzacji); zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę zespołu sporządziła F. Ramotowska w 1963 r.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 200 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/188/0/-/121 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 21]. 1851.12.21/1852.01.02-1852.03.18/30 0
1/188/0/-/122 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 22 - 40]. 1852.03.21/04.02-1852.06.18/30 0
1/188/0/-/123 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 41 - 64]. 1852.06.21/07.03-1852.09.16/28 0
1/188/0/-/124 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 65 - 88]. 1852.09.19/10.01-1852.12.19/31 0
1/188/0/-/125 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 20]. 1852.12.23/01.04-1853.03.18/30 0
1/188/0/-/126 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 21 - 41]. 1853.03.24/04.05-1853.06.16/28 0
1/188/0/-/127 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 42 - 64]. 1853.06.19/07.01-1853.09.4/16 0
1/188/0/-/128 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 65 - 84]. 1853.09.25/10.07-1853.12.16/28 0
1/188/0/-/129 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 16]. 1853.12.22/01.03-1854.03.19/31 0
1/188/0/-/130 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 17 - 36]. 1854.03.23/04.04-1854.06.15/27 0
1/188/0/-/131 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 37 - 56]. 1854.06.22/07.04-1854.09.17/29 0
1/188/0/-/132 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 57 - 80]. 1854.09.21/10.03-1854.12.17/29 0
1/188/0/-/133 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 20]. 1854.12.21/1855.01.02-1855.03.18/30 0
1/188/0/-/134 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 21 - 36]. 1855.03.31/04.12-1855.06.14/26 0
1/188/0/-/135 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 37 - 55]. 1855.06.21/07.03-1855.09.16/28 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 13 14

Amount of archival material

200

200

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.