Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815-1867
- brak danych - 1815 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inne pomoce No drukowany sumariusz do okresu 1815-1867 oprac. K.Konarski i inni, wyd. 1958-1962
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rada Administracyjna stanowiła w 1815 r. centralny organ zarządzania w Królestwie Polskim. Przewodniczył jej namiestnik, w jej skład wchodzili min. prezydujący /dyrektorzy główni/ komisji rządowych, min. sekretarz stanu i in. do tego powołani. Jej zadaniem było ogłaszanie ukazów cesarskich w formie rozporządzeń, rozstrzyganie spraw przekraczających kompetencje ministrów. Po upadku Powstania Listopadowego Rada Administracyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce powołano Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, którego prezesem został mianowany radca stanu Teodor Engel. W 1832 r. reaktywowano Radę Administracyjną z namiestnikiem Paskiewiczem na czele. Nastąpiło pewne rozszerzenie kompetencji Rady, która działała do roku 1867. Z archiwum Rady ocalały protokoły posiedzeń z okresu konstytucyjnego, paskiewiczowskiego i powstania styczniowego, z lat 1815-1866, skorowidz osób, które podlegały karze konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym (1863-1864), akta spraw dotyczące lazaretów, szpitali pułków polskich i innych z lat 1818-1866, księgi narad o budżecie Królestwa Polskiego (dochody i wydatki) z lat 1844-1861. stan zachowania zespołu ok.1,3 %; 1962-186 j.a., 1986-198 j.a., 13,5 m.b.; 1996-222 j.a (po scontrum)., 2005-198 j.a. (po reinwentaryzacji); zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę zespołu sporządziła F. Ramotowska w 1963 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/188/0/-/13 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr DCXXIV - DCLXV. 1825.01.04-1825.12.27 0
1/188/0/-/12 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr DLXXVI - DCXXIII. 1824.01.06-1824.12.28 0
1/188/0/-/11 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr DXXVII - DLXXV. 1823.01.02-1823.12.30 0
1/188/0/-/40 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr I - XXI]. 1835.12.23/1836.01.04-1836.03.17/29 0
1/188/0/-/64 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr I - XXI]. 1838.12.23/1839.01.04-1839.03.14/26 0
1/188/0/-/72 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr I - XXI]. 1839.12.22/1840.01.03-1840.03.19/31 0
1/188/0/-/56 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr I - XXII]. 1837.12.21/1838.01.02-1838.03.18/30 0
1/188/0/-/48 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr I - XXII]. 1836.12.23/1837.01.03-1837.03.17/29 0
1/188/0/-/32 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr I - XXIII]. 1834.12.21/1835.01.02-1835.03.19/31 0
1/188/0/-/1 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr I - XXXI. 1815.12.28-1816.03.30 0
1/188/0/-/3 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr LVI - CIV. 1816.07.02-1816.12.31 0
1/188/0/-/75 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr LXI - LXXXII]. 1840.09.20/10.02-1840.12.19/31 0
1/188/0/-/35 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr LXIV - LXXXII]. 1835.06.21/07.03-1835.12.17/29 0
1/188/0/-/51 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr LXVII - XC]. 1837.09.21/03.10-1837.12.17/29 0
1/188/0/-/59 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr LXV - LXXXV]. 1838.09.20/10.02-1838.12.16/28 0
1 2 3 4 ... 7 8 9 10 11 12 13 14

Amount of archival material

200

200

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.