Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815-1867
- brak danych - 1815 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inne pomoce No drukowany sumariusz do okresu 1815-1867 oprac. K.Konarski i inni, wyd. 1958-1962
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rada Administracyjna stanowiła w 1815 r. centralny organ zarządzania w Królestwie Polskim. Przewodniczył jej namiestnik, w jej skład wchodzili min. prezydujący /dyrektorzy główni/ komisji rządowych, min. sekretarz stanu i in. do tego powołani. Jej zadaniem było ogłaszanie ukazów cesarskich w formie rozporządzeń, rozstrzyganie spraw przekraczających kompetencje ministrów. Po upadku Powstania Listopadowego Rada Administracyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce powołano Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, którego prezesem został mianowany radca stanu Teodor Engel. W 1832 r. reaktywowano Radę Administracyjną z namiestnikiem Paskiewiczem na czele. Nastąpiło pewne rozszerzenie kompetencji Rady, która działała do roku 1867. Z archiwum Rady ocalały protokoły posiedzeń z okresu konstytucyjnego, paskiewiczowskiego i powstania styczniowego, z lat 1815-1866, skorowidz osób, które podlegały karze konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym (1863-1864), akta spraw dotyczące lazaretów, szpitali pułków polskich i innych z lat 1818-1866, księgi narad o budżecie Królestwa Polskiego (dochody i wydatki) z lat 1844-1861. stan zachowania zespołu ok.1,3 %; 1962-186 j.a., 1986-198 j.a., 13,5 m.b.; 1996-222 j.a (po scontrum)., 2005-198 j.a. (po reinwentaryzacji); zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę zespołu sporządziła F. Ramotowska w 1963 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/188/0/-/67 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr LXV - LXXXVII]. 1839.09.20/10.02-1839.12.19/31 0
1/188/0/-/43 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr LXX - XCII]. 1836.09.22/10.04-1836.12.18/30 0
1/188/0/-/58 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr XLIII - LXIV]. 1838.06.28/07.10-1838.09.16/28 0
1/188/0/-/66 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr XLIV - LXIV]. 1839.06.20/07.02-1839.09.15/27 0
1/188/0/-/34 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr XLVII - LXIII]. 1835.09.20/10.02-1835.09.17/29 0
1/188/0/-/50 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr XLVI - LXVI]. 1837.06.22/07.04-1837.09.17/29 0
1/188/0/-/42 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr XLV - LXIX]. 1836.06.20/07.02-1836.09.18/30 0
1/188/0/-/57 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr XXIII - XLII]. 1838.03.22/04.03-1838.06.14/26 0
1/188/0/-/49 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr XXIII - XLV]. 1837.03.23/04.04-1837.06.18/30 0
1/188/0/-/73 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr XXII - XL]. 1840.03.22/04.03-1840.06.18/30 0
1/188/0/-/65 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr XXII - XLIII]. 1839.03.21/04.02-1839.06.16/28 0
1/188/0/-/41 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr XXII - XLIV]. 1836.03.24/04.05-1836.06.16/28 0
1/188/0/-/33 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr XXIV - XLVI]. 1835.03.22/04.03-1835.06.18/30 0
1/188/0/-/2 Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr XXXII - LV. 1816.04.02-1816.06.25 0
1/188/0/-/74 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, XLI - LX]. 1840.06.21/07.03-1840.09.17/29 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

200

200

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.