Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815-1867
- brak danych - 1815 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inne pomoce No drukowany sumariusz do okresu 1815-1867 oprac. K.Konarski i inni, wyd. 1958-1962
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rada Administracyjna stanowiła w 1815 r. centralny organ zarządzania w Królestwie Polskim. Przewodniczył jej namiestnik, w jej skład wchodzili min. prezydujący /dyrektorzy główni/ komisji rządowych, min. sekretarz stanu i in. do tego powołani. Jej zadaniem było ogłaszanie ukazów cesarskich w formie rozporządzeń, rozstrzyganie spraw przekraczających kompetencje ministrów. Po upadku Powstania Listopadowego Rada Administracyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce powołano Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, którego prezesem został mianowany radca stanu Teodor Engel. W 1832 r. reaktywowano Radę Administracyjną z namiestnikiem Paskiewiczem na czele. Nastąpiło pewne rozszerzenie kompetencji Rady, która działała do roku 1867. Z archiwum Rady ocalały protokoły posiedzeń z okresu konstytucyjnego, paskiewiczowskiego i powstania styczniowego, z lat 1815-1866, skorowidz osób, które podlegały karze konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym (1863-1864), akta spraw dotyczące lazaretów, szpitali pułków polskich i innych z lat 1818-1866, księgi narad o budżecie Królestwa Polskiego (dochody i wydatki) z lat 1844-1861. stan zachowania zespołu ok.1,3 %; 1962-186 j.a., 1986-198 j.a., 13,5 m.b.; 1996-222 j.a (po scontrum)., 2005-198 j.a. (po reinwentaryzacji); zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę zespołu sporządziła F. Ramotowska w 1963 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/188/0/-/197 Księga narad o budżecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego na rok 1860. 1859.03.24/04.05-1859.12.12/24 0
1/188/0/-/198 Księga narad o budżecie dochodów i wydatków Królestwa Polskiego na rok 1862. 1861.05.02/14-1861.10.03/15 0
1/188/0/-/184 O zajęciu zabudowań Augustianów w Krasnymstawie dla wojska, sekcja VII, 9 a. 1823-1836 0
1/188/0/-/185 [Pisma Ministra Sekretarza Stanu do Rady Administracyjnej]. 1834 0
1/188/0/-/44 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1 - 22]. 1836.12.23/1837.01.03-1837.03.17/29 0
1/188/0/-/169 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1 - 24]. 1863.12.24/1864.01.05-1864.03.10/22 0
1/188/0/-/150 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 22 - 45]. 1859.03.20/04.01-1859.06.16/28 0
1/188/0/-/53 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 23 - 42]. 1838.03.22/04.03-1838.06.14/26 0
1/188/0/-/106 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 25 - 47]. 1848.03.23/04.04-1848.06.18/30 0
1/188/0/-/155 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 44 - 67]. 1860.06.21/07.03-1860.09.16/28 0
1/188/0/-/79 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 56 - 80]. 1841.09.19/10.01-1841.12.19/31 0
1/188/0/-/39 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 70 - 92]. 1836.09.22/10.04-1836.12.18/30 0
1/188/0/-/129 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 16]. 1853.12.22/01.03-1854.03.19/31 0
1/188/0/-/81 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 18]. 1841.12.23/1842.01.04-1842.03.10/22 0
1/188/0/-/177 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 19]. 1865.12.28-1866.03.15/27 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

200

200

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.