Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815-1867
- brak danych - 1815 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inne pomoce No drukowany sumariusz do okresu 1815-1867 oprac. K.Konarski i inni, wyd. 1958-1962
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rada Administracyjna stanowiła w 1815 r. centralny organ zarządzania w Królestwie Polskim. Przewodniczył jej namiestnik, w jej skład wchodzili min. prezydujący /dyrektorzy główni/ komisji rządowych, min. sekretarz stanu i in. do tego powołani. Jej zadaniem było ogłaszanie ukazów cesarskich w formie rozporządzeń, rozstrzyganie spraw przekraczających kompetencje ministrów. Po upadku Powstania Listopadowego Rada Administracyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce powołano Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, którego prezesem został mianowany radca stanu Teodor Engel. W 1832 r. reaktywowano Radę Administracyjną z namiestnikiem Paskiewiczem na czele. Nastąpiło pewne rozszerzenie kompetencji Rady, która działała do roku 1867. Z archiwum Rady ocalały protokoły posiedzeń z okresu konstytucyjnego, paskiewiczowskiego i powstania styczniowego, z lat 1815-1866, skorowidz osób, które podlegały karze konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym (1863-1864), akta spraw dotyczące lazaretów, szpitali pułków polskich i innych z lat 1818-1866, księgi narad o budżecie Królestwa Polskiego (dochody i wydatki) z lat 1844-1861. stan zachowania zespołu ok.1,3 %; 1962-186 j.a., 1986-198 j.a., 13,5 m.b.; 1996-222 j.a (po scontrum)., 2005-198 j.a. (po reinwentaryzacji); zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę zespołu sporządziła F. Ramotowska w 1963 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/188/0/-/85 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 19]. 1842.12.22/1843.01.03-1843.03.19/31 0
1/188/0/-/177 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 19]. 1865.12.28-1866.03.15/27 0
1/188/0/-/23 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 20] 1832.03.15/27-1832.05.20/06.01 0
1/188/0/-/80 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 20]. 1840.12.23/1841.01.04-1841.03.14/26 0
1/188/0/-/165 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 20]. 1862.12.21/1863.01.02-1863.03.19/31 0
1/188/0/-/76 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 20]. 1840.12.23/1841.01.04-1841.03.14/26 0
1/188/0/-/117 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 20]. 1850.12.22/1851.01.03-1851.03.16/28 0
1/188/0/-/133 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 20]. 1854.12.21/1855.01.02-1855.03.18/30 0
1/188/0/-/125 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 20]. 1852.12.23/01.04-1853.03.18/30 0
1/188/0/-/89 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 21]. 1843.12.21/1844.01.02-1844.03.17/29 0
1/188/0/-/137 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 21]. 1855.12.23/1856.01.04-1856.03.16/28 0
1/188/0/-/121 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 21]. 1851.12.21/1852.01.02-1852.03.18/30 0
1/188/0/-/36 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 21]. 1835.12.23/1836.01.04-1836.03.17/29 0
1/188/0/-/173 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 21]. 1864.12.22/1865.01.03-1865.03.19/31 0
1/188/0/-/149 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 21]. 1858.12.23/1859.01.04-1859.03.17/29 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

200

200

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.