Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815-1867
- brak danych - 1815 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inne pomoce No drukowany sumariusz do okresu 1815-1867 oprac. K.Konarski i inni, wyd. 1958-1962
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rada Administracyjna stanowiła w 1815 r. centralny organ zarządzania w Królestwie Polskim. Przewodniczył jej namiestnik, w jej skład wchodzili min. prezydujący /dyrektorzy główni/ komisji rządowych, min. sekretarz stanu i in. do tego powołani. Jej zadaniem było ogłaszanie ukazów cesarskich w formie rozporządzeń, rozstrzyganie spraw przekraczających kompetencje ministrów. Po upadku Powstania Listopadowego Rada Administracyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce powołano Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, którego prezesem został mianowany radca stanu Teodor Engel. W 1832 r. reaktywowano Radę Administracyjną z namiestnikiem Paskiewiczem na czele. Nastąpiło pewne rozszerzenie kompetencji Rady, która działała do roku 1867. Z archiwum Rady ocalały protokoły posiedzeń z okresu konstytucyjnego, paskiewiczowskiego i powstania styczniowego, z lat 1815-1866, skorowidz osób, które podlegały karze konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym (1863-1864), akta spraw dotyczące lazaretów, szpitali pułków polskich i innych z lat 1818-1866, księgi narad o budżecie Królestwa Polskiego (dochody i wydatki) z lat 1844-1861. stan zachowania zespołu ok.1,3 %; 1962-186 j.a., 1986-198 j.a., 13,5 m.b.; 1996-222 j.a (po scontrum)., 2005-198 j.a. (po reinwentaryzacji); zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę zespołu sporządziła F. Ramotowska w 1963 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/188/0/-/149 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 21]. 1858.12.23/1859.01.04-1859.03.17/29 0
1/188/0/-/173 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 21]. 1864.12.22/1865.01.03-1865.03.19/31 0
1/188/0/-/145 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 22]. 1857.12.21/1858.01.02-1858.03.18/30 0
1/188/0/-/157 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 22]. 1860.12.23/1861.01.04-1861.03.19/31 0
1/188/0/-/153 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 22]. 1859.12.22/1860.01.03-1860.03.18/30 0
1/188/0/-/52 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 22]. 1837.12.21/1838.01.02-1838.03.18/30 0
1/188/0/-/97 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 23]. 1845.12.21/1846.01.02-1846.03.19/31 0
1/188/0/-/109 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 23]. 1848.12.21/1849.01.02-1849.03.18/30 0
1/188/0/-/161 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 23]. 1861.12.22/1862.01.03-1862.03.16/28 0
1/188/0/-/141 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 23]. 1856.12.21/1857.01.02-1857.03.19/31 0
1/188/0/-/28 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 23]. 1834.12.21/1835.01.02-1835.03.19/31 0
1/188/0/-/101 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 23]. 1846.12.21/1847.01.02-1847.03.18/30 0
1/188/0/-/113 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 23]. 1849.12.23/1850.01.04-1850.03.14/26 0
1/188/0/-/105 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 24]. 1847.12.23/1848.01.04-1848.03.19/31 0
1/188/0/-/24 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 1 - 37]. 1832.05.24/06.05-1832.07.19/31 0
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

200

200

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.