Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815-1867
- brak danych - 1815 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inne pomoce No drukowany sumariusz do okresu 1815-1867 oprac. K.Konarski i inni, wyd. 1958-1962
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rada Administracyjna stanowiła w 1815 r. centralny organ zarządzania w Królestwie Polskim. Przewodniczył jej namiestnik, w jej skład wchodzili min. prezydujący /dyrektorzy główni/ komisji rządowych, min. sekretarz stanu i in. do tego powołani. Jej zadaniem było ogłaszanie ukazów cesarskich w formie rozporządzeń, rozstrzyganie spraw przekraczających kompetencje ministrów. Po upadku Powstania Listopadowego Rada Administracyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce powołano Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, którego prezesem został mianowany radca stanu Teodor Engel. W 1832 r. reaktywowano Radę Administracyjną z namiestnikiem Paskiewiczem na czele. Nastąpiło pewne rozszerzenie kompetencji Rady, która działała do roku 1867. Z archiwum Rady ocalały protokoły posiedzeń z okresu konstytucyjnego, paskiewiczowskiego i powstania styczniowego, z lat 1815-1866, skorowidz osób, które podlegały karze konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym (1863-1864), akta spraw dotyczące lazaretów, szpitali pułków polskich i innych z lat 1818-1866, księgi narad o budżecie Królestwa Polskiego (dochody i wydatki) z lat 1844-1861. stan zachowania zespołu ok.1,3 %; 1962-186 j.a., 1986-198 j.a., 13,5 m.b.; 1996-222 j.a (po scontrum)., 2005-198 j.a. (po reinwentaryzacji); zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę zespołu sporządziła F. Ramotowska w 1963 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/188/0/-/174 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 22 - 44]. 1865.03.23/04.04-1865.06.18/30 0
1/188/0/-/90 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 22 - 44]. 1844.03.21/04.02-1844.06.16/28 0
1/188/0/-/154 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 23 - 43]. 1860.03.22/04.03-1860.06.14/26 0
1/188/0/-/146 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 23 - 44]. 1858.03.26/04.07-1858.06.13/25 0
1/188/0/-/45 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 23 - 45]. 1837.03.23/04.04-1837.06.18/30 0
1/188/0/-/158 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 23 - 50]. 1861.03.24/04.05-1861.06.16/28 0
1/188/0/-/110 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 24 - 41]. 1849.03.22/04.03-1849.06.14/26 0
1/188/0/-/114 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 24 - 43]. 1850.03.24/04.05-1850.06.16/28 0
1/188/0/-/98 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 24 - 44]. 1846.03.22/04.03-1846.06.18/30 0
1/188/0/-/142 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 24 - 44]. 1857.03.22/04.03-1857.06.18/30 0
1/188/0/-/162 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 24 - 46]. 1862.03.20/04.01-1862.06.15/27 0
1/188/0/-/29 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 24 - 46]. 1835.03.22/04.03-1835.06.18/30 0
1/188/0/-/102 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 24 - 47]. 1847.03.24/04.07-1847.06.18/30 0
1/188/0/-/170 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 25 - 48]. 1864.03.21/04.02-1864.06.16/28 0
1/188/0/-/119 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 31 - 55]. 1851.06.19/07.01-1851.09.17/29 0
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

200

200

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.