Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815-1867
- brak danych - 1815 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inne pomoce No drukowany sumariusz do okresu 1815-1867 oprac. K.Konarski i inni, wyd. 1958-1962
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rada Administracyjna stanowiła w 1815 r. centralny organ zarządzania w Królestwie Polskim. Przewodniczył jej namiestnik, w jej skład wchodzili min. prezydujący /dyrektorzy główni/ komisji rządowych, min. sekretarz stanu i in. do tego powołani. Jej zadaniem było ogłaszanie ukazów cesarskich w formie rozporządzeń, rozstrzyganie spraw przekraczających kompetencje ministrów. Po upadku Powstania Listopadowego Rada Administracyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce powołano Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, którego prezesem został mianowany radca stanu Teodor Engel. W 1832 r. reaktywowano Radę Administracyjną z namiestnikiem Paskiewiczem na czele. Nastąpiło pewne rozszerzenie kompetencji Rady, która działała do roku 1867. Z archiwum Rady ocalały protokoły posiedzeń z okresu konstytucyjnego, paskiewiczowskiego i powstania styczniowego, z lat 1815-1866, skorowidz osób, które podlegały karze konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym (1863-1864), akta spraw dotyczące lazaretów, szpitali pułków polskich i innych z lat 1818-1866, księgi narad o budżecie Królestwa Polskiego (dochody i wydatki) z lat 1844-1861. stan zachowania zespołu ok.1,3 %; 1962-186 j.a., 1986-198 j.a., 13,5 m.b.; 1996-222 j.a (po scontrum)., 2005-198 j.a. (po reinwentaryzacji); zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę zespołu sporządziła F. Ramotowska w 1963 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/188/0/-/135 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 37 - 55]. 1855.06.21/07.03-1855.09.16/28 0
1/188/0/-/131 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 37 - 56]. 1854.06.22/07.04-1854.09.17/29 0
1/188/0/-/25 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 38 - 46]. 1832.07.22/08.03-1832.08.19/31 0
1/188/0/-/78 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 40 - 55]. 1841.06.20/07.02-1841.09.16/28 0
1/188/0/-/167 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 40 - 61]. 1863.06.22/07.04-1863.09.17/29 0
1/188/0/-/70 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 41 - 60]. 1840.06.21/07.03-1840.09.17/29 0
1/188/0/-/123 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 41 - 64]. 1852.06.21/07.03-1852.09.16/28 0
1/188/0/-/83 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 41 - 65]. 1842.06.19/07.01-1842.09.18/30 0
1/188/0/-/179 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 42 - 50]. 1866.06.21/07.03-1866.07.19/31 0
1/188/0/-/111 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 42 - 62]. 1849.06.21/07.03-1849.09.13/25 0
1/188/0/-/127 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 42 - 64]. 1853.06.19/07.01-1853.09.4/16 0
1/188/0/-/95 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 42 - 67]. 1845.06.19/07.01-1845.09.18/30 0
1/188/0/-/87 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 43 - 63]. 1843.06.19/07.01-1843.09.17/29 0
1/188/0/-/54 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 43 - 64]. 1838.06.28/07.10-1838.09.16/28 0
1/188/0/-/62 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 44 - 64]. 1839.06.20/07.02-1839.09.15/27 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

200

200

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.