Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Administracyjna Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1815-1867
- brak danych - 1815 - 1867
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
rosyjski
inne pomoce No drukowany sumariusz do okresu 1815-1867 oprac. K.Konarski i inni, wyd. 1958-1962
inwentarz książkowy Yes ze wstępem
Rada Administracyjna stanowiła w 1815 r. centralny organ zarządzania w Królestwie Polskim. Przewodniczył jej namiestnik, w jej skład wchodzili min. prezydujący /dyrektorzy główni/ komisji rządowych, min. sekretarz stanu i in. do tego powołani. Jej zadaniem było ogłaszanie ukazów cesarskich w formie rozporządzeń, rozstrzyganie spraw przekraczających kompetencje ministrów. Po upadku Powstania Listopadowego Rada Administracyjna została zlikwidowana, a na jej miejsce powołano Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego, którego prezesem został mianowany radca stanu Teodor Engel. W 1832 r. reaktywowano Radę Administracyjną z namiestnikiem Paskiewiczem na czele. Nastąpiło pewne rozszerzenie kompetencji Rady, która działała do roku 1867. Z archiwum Rady ocalały protokoły posiedzeń z okresu konstytucyjnego, paskiewiczowskiego i powstania styczniowego, z lat 1815-1866, skorowidz osób, które podlegały karze konfiskaty majątków za udział w powstaniu styczniowym (1863-1864), akta spraw dotyczące lazaretów, szpitali pułków polskich i innych z lat 1818-1866, księgi narad o budżecie Królestwa Polskiego (dochody i wydatki) z lat 1844-1861. stan zachowania zespołu ok.1,3 %; 1962-186 j.a., 1986-198 j.a., 13,5 m.b.; 1996-222 j.a (po scontrum)., 2005-198 j.a. (po reinwentaryzacji); zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę zespołu sporządziła F. Ramotowska w 1963 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/188/0/-/171 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 49 - 72]. 1864.06.19/07.01-1864.09.18/30 0
1/188/0/-/159 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 51 - 78]. 1861.06.20/07.02-1861.09.15/27 0
1/188/0/-/136 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 56 - 72]. 1855.09.20/10.02-1855.12.16/28 0
1/188/0/-/120 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 56 - 76]. 1851.09.21/10.03-1851.12.18/30 0
1/188/0/-/132 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 57 - 80]. 1854.09.21/10.03-1854.12.17/29 0
1/188/0/-/71 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 61 - 82]. 1840.09.20/10.02-1840.12.19/31 0
1/188/0/-/168 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 62 - 86]. 1863.09.20/10.02-1863.12.17/29 0
1/188/0/-/27 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 63 - 77]. 1832.10.21/11.02-1832.12.16/28 0
1/188/0/-/112 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 63 - 84]. 1849.09.19/10.01-1849.12.16/28 0
1/188/0/-/31 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 64 - 82]. 1835.09.20/10.02-1835.12.17/29 0
1/188/0/-/88 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 64 - 83]. 1843.09.22/10.04-1843.12.17/29 0
1/188/0/-/128 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 65 - 84]. 1853.09.25/10.07-1853.12.16/28 0
1/188/0/-/55 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 65 - 85]. 1838.09.20/10.02-1838.12.16/28 0
1/188/0/-/63 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 65 - 87]. 1839.09.20/10.02-1839.12.19/31 0
1/188/0/-/124 [Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, nr 65 - 88]. 1852.09.19/10.01-1852.12.19/31 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 13 14

Amount of archival material

200

200

0

16.00

16.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.