Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1768-1888 [1905-1912]
- brak danych - 1768 - 1888
1905 - 1912
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inne pomoce No do kartografii:drukowany Katalog rysunków architektonicznych…, oprac. M. Łodyńska., wyd. 1981
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami: osobowym, geograficznym i rzeczowym
Zarząd wyznaniami w Królestwie Polskim sprawowały: Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1815 - 1832, 1861 - 1864), Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych (1832 - 1861, 1864 - 1867) i Zarząd Obcych Wyznań w Królestwie Polskim (1867 - 1871). Przemiany zachodzące w organizacji i kompetencjach komisji rządowych oraz zmiany sytuacji poszczególnych wyznań powodowały ruch akt, podziały archiwów, odstąpienia i sukcesje.W chwili likwidacji Zarządu Obcych Wyznań jego archiwum liczyło przeszło 9 tysięcy tomów akt. Przeszło 6 tysięcy z nich wywieziono do Rosji. Pozostałe w części miały trafić do Archiwum Akt Dawnych, a w części do kancelarii namiestnika. Akta od namiestnika w 1874 r. przejęła kancelaria generał - gubernatora. Tam weszły w skład archiwum Referatu V Wyznaniowego. W 1919 r. zostały złożone w Archiwum Akt Dawnych. W latach 1932 - 1934 Rosjanie zwrócili większość akt wywiezionych po likwidacji zarządu Obcych Wyznań. Zespół przechowywany w AAD w przededniu wojny liczył ponad 8 tysięcy jednostek. Uległ całkowitej zagładzie w czasie wojny. W 1962 r. zostały rewindykowane z Rosji pozostałe akta ZOW. Stanowią one główny zrąb zespołu przechowywanego obecnie w AGAD. Zespół pod nazwą Centralne Władze Wyznaniowe tworzą fragmenty kancelarii urzędów, które zajmowały się zarządem wyznaniami w XIX w. Zachowane akta dotyczą: uposażenia i funkcjonowania instytucji kościelnych rzymskokatolickich stopnia parafialnego i diecezjalnego, akta poklasztorne związane z supresjami klasztorów rzymskokatolickich w 1819 i 1864 r.; akta 400 istniejących w Królestwie gmin wyznania mojżeszowego, sprawy zwiazane z funkcjonowaniem tego wyznania, jego położenie prawne; akta gmin ewangelickich, sprawy związane z ich funkcjonowaniem; sprawy dotyczące szkolnictwa religijnego różnych wyznań; sprawy związane z dochodami poszczególnych wyznań, etaty roczne, sprawozdania składane do komisji rządowych, dziennki Wydziału Wyznań z lat 1841 - 1871 zespół częściowo zmikrofilmowany; poprzednią kartę sporządziła M. Kośka w 1994 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/190/0/-/1 O katoliczeskom duchowienstwie. 1832-1835 0
1/190/0/-/2 O grieko-rossijskich cerkwach. 1832-1837 0
1/190/0/-/3 Po powieleniju impieratorsko-carskago namiestnika o priedanii sudu biez razrieszenija wysszago naczalstwa ksiendza Radziszewskago podlaskim jepiskopom Gutkowskim za niesobludienije prawił o razwodach. 1832 0
1/190/0/-/4 Cyrkularnyja priedpisanija i bully rimskago papy. 1832-1834 0
1/190/0/-/5 Ob ocenkie kapitałow i dochodow duchowienstwa w Carstwie Polskom. 1832 0
1/190/0/-/6 O położenii imuszczestw duchowienstwa polskago. 1832 0
1/190/0/-/7 O lublinskom jepiskopie sufraganie [Mateuszu Maurycym] Wojakowskom. 1832-1836 0
1/190/0/-/8 O prazdnicznych i torżestwiennych dniach. 1832-1837 0
1/190/0/-/9 O istriebowanii ot jepiskopa [Adama] Prażmowskago bumag prinadleżaszczich Warszawskomu Obszczestwu Lubitielej Nauk. 1833 0
1/190/0/-/10 Ob uczitielach uczebnych zawiedienii w Carstwie Polskom. 1832-1835 0
1/190/0/-/11 Po dokładnoj zapiskie grafa [Aleksandra] Strogonowa k jego swietłosti namiestniku otnositielno brakow sowierszajemych katoliczeskimi licami s inowierczeskimi. 1833-1835 0
1/190/0/-/12 O instytutie wospitanija diewic w Warszawie. 1833-1836 0
1/190/0/-/13 Po zapiskie kolleżskago sowietnika [Michała] Brujewicza sobszczenii jemu raznych swiedienii po priedmietu Komitieta o Jewriejach. 1834 0
1/190/0/-/14 O naznaczenii prichodskich swiaszczennikow. 1834 0
1/190/0/-/15 Po proszeniju jewriejki Gitli Golsztiern o wosprieszczenii doczerie jeja Annie Grinbierg priniawszej christianskuju wieru obraszczat w onuju małoletnich dietiej swoich biez sogłaszanija na to Siemiejstwiennago Sowieta. 1834 0
1 2 3 4 ... 65 66 67 68 69 ... 131 132 133 134

Amount of archival material

1999

1999

0

77.00

77.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.