Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Policja Tajna Wielkiego Księcia Konstantego

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1814-1830
- brak danych - 1814 - 1830
- brak danych - częściowo
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne francuski
rosyjski
niemiecki
polski
łaciński
angielski
jidisz
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Policja tajna kierowana przez Wielkiego Księcia Konstantego Pawłowicza stanowiła skomplikowaną strukturę składającą się z wielu elementów o zróżnicowanym systemie powiązań. Praca policji tajnej prowadzona była w kilku ośrodkach skupionych w Warszawie, które zatrudniały rzesze tajnych agentów działających w zakresie wywiadu polityczno - wojskowego i nastrojów społecznych, nie tylko w mieście, ale też na terenie Królestwa Polskiego, jak i za granicą. Z akt działalności wszystkich tych ośrodków w AGAD znajdują się akta pochodzące z trzech kancelarii: barona Sassa, Mateusza Schleya i Henryka Mackrotta. Akta Biura barona Sassa zawierają: korespondencję w. ks. Konstantego w sprawach organizacji wywiadu i perlustracji listów na Wołyniu i Podolu oraz raporty Sassa z jego podróż po tych terenach; oryginalne raporty z państw zachodnioeuropejskich adresowane do Sassa, bądź ich odpisy, poprawione najprawdopodobniej przez barona lub z jego dyspozycji; oryginalne listy i raporty opracowane w kancelarii Sassa na podstawie donosów zawierające informacje z obozu na Powązkach, skargi na nadużycia gospodarcze, czy skorumpowanych sędziów. Akta Biura Mateusza Schleya (w tym jedna jednostka z kancelarii Jerzego Kempena) zawierają: czystopisy raportów dziennych wysyłanych w. ks. Konstantemu i gen. Kurucie oraz księgi wpisów kopii raportów i pism wychodzących z wydziału Wyższej Wojskowej Tajnej Policji dotyczące działań wywiadowczych (o obcokrajowcach, członkach korpusu dyplomatycznego, oficerach armii polskiej) w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Poznańskim i Wolnym Mieście Kraków. Akta Biura Henryka Mackrotta zawierają: raporty i kopiariusze raportów ( z załącznikami) Mackrotta kierowane do w. ks. Konstantego dotyczące wielu spraw cywilnych i wojskowych w tym działalności studentów, wolnomularstwa, Sejmu Królestwa Polskiego, posłów, senatorów, wojskowych, lekarzy, urzędników, Związku Kosynierów i osób prywatnych. stan zachowania zespołu - ok.. 100%, zespół zmikrofilmowany, 1996-116 j.a.; poprzednie karty sporządziły: w 1974 r. F. Ramotowska, w 1996 M. Kośka, uzup. M. Michalska, D. Lewandowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/198/0/1/1 [1823. Papiers du Colonel Sass relatifs à la Police Secrète]. [1823. Dokumenty pułkownika Sassa dotyczące Policji Tajnej]. 1823 0
1/198/0/1/2 [1824. Papiers du Colonel Sass relatifs [à la ] Police Secrète]. [1824. Dokumenty pułkownika Sassa odotyczące Policji Tajnej]. 1824 0
1/198/0/1/3 1829. Papiers du Colonel Sass relatifs à la Police Secrète. [1829. Dokumenty pułkownika Sassa dotyczące Policji Tajnej]. [1827], 1829 0
1/198/0/1/4 1830. Papiers du Colonel Sass relatifs à la Police Secrète. [1830. Dokumenty pułkownika Sassa dotyczące Policji Tajnej]. 1828-1830 0
1/198/0/1/5 Divers piièces et fr[ag]]ments sans date […] année, appartenants aux papiers du Colonel Sass. [Różne części i fragmenty bez daty […] roku, należące do dokumentów pułkownika Sassa]. 1828 0
1/198/0/1/6 [1814 - 1830. Papiers de Service du Colonel Sass n' ayant aucun rapport à la Police Secrète]. [1814 - 1830. Dokumenty Służby pułkownika Sassa nie posiadające żadnego związku z Policją Tajną]. 1814-1830 0
1/198/0/2/7 [Siekrietnyje zapiski na francuzskom jazykie s 1820 goda]. [Tajne notatki w języku francuskim z 1820 roku]. 2/14 IX 1820-15/27 X 1820 0
1/198/0/2/8 [Księga doniesień tajnej policji od 1 II do 31 XII 1816 roku]. 1 II 1816-31 XII 1816 0
1/198/0/2/9 [Księga doniesień tajnej policji od 1 I do 29 XI 1817 roku]. 1 I 1817-29 XI 1817 0
1/198/0/2/10 [Księga doniesień tajnej policji od 22 III do 8 XII 1818 roku]. 22 III 1818-8 XII 1818 0
1/198/0/2/11 [Księga doniesień tajnej policji od 17 II do 30 XII 1819 roku]. 17 II 1819-30 XII 1819 0
1/198/0/2/12 [Księga doniesień tajnej policji od 1 I do 31 XII 1820 roku]. 1 I 1820-31 XII 1820 0
1/198/0/2/13 [Księga doniesień tajnej policji od 1 I do 30 VI 1822 roku]. 1 I 1822-30 VI 1822 0
1/198/0/2/14 [Księga doniesień tajnej policji od 1 VII do 31 XII 1822 roku]. 1 VII 1822-31 XII 1822 0
1/198/0/2/15 [Księga doniesień tajnej policji od 3 I do 31 XII 1825 roku]. 3 I 1825-31 XII 1825 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

116

116

0

6.30

6.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.