Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk

Archiwum Główne Akt Dawnych
Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1699, 1716, 1769, 1791, 1800-1832
- brak danych - 1699 - 1699
1716 - 1716
1769 - 1769
1791 - 1791
1800 - 1832
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - instytucje badawcze i naukowe polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
włoski
angielski
czeski
inwentarz drukowany No oprac. M. Osiecka, wyd 2000
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami:osobowym i geograficznym
Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk powstało w 1800 r. Zostało zlikwidowane przez rząd carski w 1832 r. Założenia programowe i organizacyjne Towarzystwa zostały sformułowane w ustawie z 30 X 1802 r. Towarzystwo zostało zalegalizowane dopiero po dwóch latach działania, reskryptem króla pruskiego z 1 VII 1802 r. W czasach Księstwa Warszawskiego jego istnienie zatwierdził 30 IV 1807 r. Fryderyk August, dodając do nazwy Towarzystwa przymiotnik Królewskie; w okresie Królestwa Polskiego zostało zatwierdzone przez cesarza Aleksandra I i Mikołaja I. Towarzystwo dzieliło się na dwa działy: dział "umiejętności" (nauki biologiczne i matematyczne) oraz dział "nauk" (nauki humanistyczne). Na czele Towarzystwa stał prezes. Kolejnymi prezesami byli: Jan Chrzciciel Albertrandi, Stanisław Staszic i Julian Ursyn Niemcewicz. W skład Towarzystwa wchodzili członkowie i sympatycy kilku kategorii (członkowie czynni, przybrani, honorowi i korespondenci). Celem Towarzystwa było popieranie twórczości i działalności we wszystkich dziedzinach nauki i kultury polskiej oraz wymiana informacji o ruchu naukowym w kraju i za granicą. Towarzystwo przyjmowało do swego grona, obok całej elity Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, także wybitnych uczonych i pisarzy z państw obcych, utrzymywało kontakty z innymi ośrodkami naukowymi Europy. Towarzystwo posiadało bardzo cenną i liczną Bibliotekę, gabinet numizmatyczny oraz zbrojownię generała Henryka Dąbrowskiego. Zachowane akta Towarzystwa składają się z dokumentacji dotyczącej organizacji i funduszów Towarzystwa, przyjmowania członków i ich uprawnień oraz różnych form działalności. Są to protokoły posiedzeń obu działów Towarzystwa, sprawozdania dotyczące formułowania się Biblioteki i poszczególnych gabinetów, prace nadsyłane do Towarzystwa do odczytania na posiedzeniach, korespondencja w sprawie ufundowania pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie, katalogi biblioteczne działu polskiego Biblioteki Towarzystwa. Jest też kilka rękopisów, jak dziennik gen. Dominika Dziewanowskiego, obejmujący okres od 21 XI 1812 do 20 VI 1813 r., list uwierzytelniający angielskiego króla Jerzego III dla posła przy dworze polskim Thomasa Wroughtona z 1769 r. (oryginał), kwity na wpłatę kwarty przez Kazimierza Kątskiego gen. artylerii koronnej z 1699 r. (oryginał ), dziennik w formie listów Franciszka Bogdańskiego, naczelnika sekcji religijno-administracyjnej w Komisji Województwa Krakowskiego, do Antoniego Glogera, opatrzony tytułem "Podróż z Kielc do Karlsbadu 1826" oraz rękopis Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego "Projekt do Konstytucji Europejskiej, czyli przymierza wiecznego między narodami ucywilizowanymi". stan zachowania zespołu-ok. 95 %; zespół zmikrofilmowany, poprzednia kartę sporządziła w 1998 r. M. Osiecka
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 106 9166
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/199/0/-/002 Akta tyczące się ustaw i urządzeń organizacyjnych Towarzystwa.T I. 1802-1830 200
1/199/0/-/003 Akta tyczące się sekretarzy Towarzystwa. T. I. 1802-1827 13
1/199/0/-/004 Akta tyczące się kasjerów Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk. T. I. 1828 6
1/199/0/-/005 Akta tyczące się rządcy domu. 1823-1829 13
1/199/0/-/006 Akta tyczące się projektów i korespondencji w przedmiotach ekonomicznych i administracji Towarzystwa. T. I. 1827-1828 20
1/199/0/-/007 Akta tyczące się komitetu bibliotecznego. T. I. 1802-1829 68
1/199/0/-/008 Akta w przedmiocie kształcenia się i pomnażania biblioteki Towarzystwa. T. I 1805-1822 148
1/199/0/-/009 Akta w przedmiocie kształcenia i pomnażania biblioteki Towarzystwa. T II. 1822-1830 167
1/199/0/-/010 Akta tyczące się zamiany ksiąg dubletów i ich sprzedaży. T. I. 1802-1827 99
1/199/0/-/011 Akta zawierające rozmaite spisy książek. T. I. 1802-1816 46
1/199/0/-/012 Akta tyczące się rachunków kasowych. T. I. 1827-1828 65
1/199/0/-/013 Akta tyczące się likwidacji i dowodów kasowych. T. I. 1797-1829 51
1/199/0/-/014 Akta tyczące się obrachunków kasy Towarzystwa.T. III. 1824-1826 180
1/199/0/-/015 Akta tyczące się rozrachunków kasy Towarzystwa. T.VI. 1829 148
1/199/0/-/016 Akta tyczące się posiadanych raportów o dochodach i wydatkach Towarzystwa. 1800-1832 7
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

106

106

0

2.50

2.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.