^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta tyczące się rachunków kasowych. T. I.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 012
- brak danych -
1827-1828

1827 - 1828
polski
łaciński
francuski
Akta dotyczą m.in. dowodów wyprzedaży książek ze składu (1828 r.), stanu składu dzieł Towarzystwa, rozliczenia z księgarzami: Zygmuntem Szteblerem, N. Glücksbergem, wykazu książek przesłanych przez Muzeum Narodowego w Pradze.
- brak danych - 42/66, 12
poszyt - brak danych -
- brak danych -
61 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

Glücksberger Natan Majer Mikołaj, księgarz, drukarz i wydawca
Sztebler Zygmunt, księgarz, introligator

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

Muzeum Narodowe w Pradze

Javascript support needed to browse indexes

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.