Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk

Archiwum Główne Akt Dawnych
Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1699, 1716, 1769, 1791, 1800-1832
- brak danych - 1699 - 1699
1716 - 1716
1769 - 1769
1791 - 1791
1800 - 1832
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - instytucje badawcze i naukowe polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
włoski
angielski
czeski
inwentarz drukowany No oprac. M. Osiecka, wyd 2000
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami:osobowym i geograficznym
Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk powstało w 1800 r. Zostało zlikwidowane przez rząd carski w 1832 r. Założenia programowe i organizacyjne Towarzystwa zostały sformułowane w ustawie z 30 X 1802 r. Towarzystwo zostało zalegalizowane dopiero po dwóch latach działania, reskryptem króla pruskiego z 1 VII 1802 r. W czasach Księstwa Warszawskiego jego istnienie zatwierdził 30 IV 1807 r. Fryderyk August, dodając do nazwy Towarzystwa przymiotnik Królewskie; w okresie Królestwa Polskiego zostało zatwierdzone przez cesarza Aleksandra I i Mikołaja I. Towarzystwo dzieliło się na dwa działy: dział "umiejętności" (nauki biologiczne i matematyczne) oraz dział "nauk" (nauki humanistyczne). Na czele Towarzystwa stał prezes. Kolejnymi prezesami byli: Jan Chrzciciel Albertrandi, Stanisław Staszic i Julian Ursyn Niemcewicz. W skład Towarzystwa wchodzili członkowie i sympatycy kilku kategorii (członkowie czynni, przybrani, honorowi i korespondenci). Celem Towarzystwa było popieranie twórczości i działalności we wszystkich dziedzinach nauki i kultury polskiej oraz wymiana informacji o ruchu naukowym w kraju i za granicą. Towarzystwo przyjmowało do swego grona, obok całej elity Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, także wybitnych uczonych i pisarzy z państw obcych, utrzymywało kontakty z innymi ośrodkami naukowymi Europy. Towarzystwo posiadało bardzo cenną i liczną Bibliotekę, gabinet numizmatyczny oraz zbrojownię generała Henryka Dąbrowskiego. Zachowane akta Towarzystwa składają się z dokumentacji dotyczącej organizacji i funduszów Towarzystwa, przyjmowania członków i ich uprawnień oraz różnych form działalności. Są to protokoły posiedzeń obu działów Towarzystwa, sprawozdania dotyczące formułowania się Biblioteki i poszczególnych gabinetów, prace nadsyłane do Towarzystwa do odczytania na posiedzeniach, korespondencja w sprawie ufundowania pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie, katalogi biblioteczne działu polskiego Biblioteki Towarzystwa. Jest też kilka rękopisów, jak dziennik gen. Dominika Dziewanowskiego, obejmujący okres od 21 XI 1812 do 20 VI 1813 r., list uwierzytelniający angielskiego króla Jerzego III dla posła przy dworze polskim Thomasa Wroughtona z 1769 r. (oryginał), kwity na wpłatę kwarty przez Kazimierza Kątskiego gen. artylerii koronnej z 1699 r. (oryginał ), dziennik w formie listów Franciszka Bogdańskiego, naczelnika sekcji religijno-administracyjnej w Komisji Województwa Krakowskiego, do Antoniego Glogera, opatrzony tytułem "Podróż z Kielc do Karlsbadu 1826" oraz rękopis Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego "Projekt do Konstytucji Europejskiej, czyli przymierza wiecznego między narodami ucywilizowanymi". stan zachowania zespołu-ok. 95 %; zespół zmikrofilmowany, poprzednia kartę sporządziła w 1998 r. M. Osiecka
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/199/0/-/017 Akta tyczące się wyborów członków Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk odbytego w latach 1803-1813 i 1815.T. I. 1802-1815 180
1/199/0/-/018 Akta tyczące się wyboru członków Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk odbytego w latach 1817-1821.T. II. 1817-1821 162
1/199/0/-/019 Akta tyczące się wyboru członków Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk odbytego w latach 1822-1824 i 1827. T. III. 1821-1827 157
1/199/0/-/020 Akta tyczące się wyboru członków Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk odbytego w latach 1828. T. IV. 1828-1830 227
1/199/0/-/021 Akta tyczące się biografii członków Towarzystwa. T. I. 1816-1822 215
1/199/0/-/022 Akta tyczące się urządzeń wewnętrznych działu umiejętności (połączonego w 1805 r. z wydziału filozoficznego i matematycznego). T. I. 1805-1828 24
1/199/0/-/023 Akta tyczące się urządzeń wewnętrznych działu nauk. T. I. 1827 12
1/199/0/-/024 Akta prezesów działu umiejętności. T. I. 1826-1828 12
1/199/0/-/025 Akta tyczące się raportów działu nauk o rozmaitych pismach oddanych Towarzystwu. T. I. 1803-1814 138
1/199/0/-/026 Akta tyczące się raportów działu nauk. T. II. 1814-1822 121
1/199/0/-/027 Akta tyczące się raportów działu nauk. T. III. 1822-1830 222
1/199/0/-/028a Akta tyczące się raportów z działu umiejętności przez prezesów na ogólne posiedzenie Towarzystwa wnoszonych. T. I. 1806-1830 80
1/199/0/-/028b Akta tyczące się raportów miesięcznych i rocznych działu nauk przez prezesa składanych. T. I. 1827-1829 34
1/199/0/-/028c Akta tyczące się raportów działu umiejętności. T. I. 1803-1814 197
1/199/0/-/030 Akta tyczące się raportów działu umiejętności. 1814-1816 113
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

106

106

0

2.50

2.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.