Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk

Archiwum Główne Akt Dawnych
Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1699, 1716, 1769, 1791, 1800-1832
- brak danych - 1699 - 1699
1716 - 1716
1769 - 1769
1791 - 1791
1800 - 1832
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - instytucje badawcze i naukowe polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
włoski
angielski
czeski
inwentarz drukowany No oprac. M. Osiecka, wyd 2000
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami:osobowym i geograficznym
Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk powstało w 1800 r. Zostało zlikwidowane przez rząd carski w 1832 r. Założenia programowe i organizacyjne Towarzystwa zostały sformułowane w ustawie z 30 X 1802 r. Towarzystwo zostało zalegalizowane dopiero po dwóch latach działania, reskryptem króla pruskiego z 1 VII 1802 r. W czasach Księstwa Warszawskiego jego istnienie zatwierdził 30 IV 1807 r. Fryderyk August, dodając do nazwy Towarzystwa przymiotnik Królewskie; w okresie Królestwa Polskiego zostało zatwierdzone przez cesarza Aleksandra I i Mikołaja I. Towarzystwo dzieliło się na dwa działy: dział "umiejętności" (nauki biologiczne i matematyczne) oraz dział "nauk" (nauki humanistyczne). Na czele Towarzystwa stał prezes. Kolejnymi prezesami byli: Jan Chrzciciel Albertrandi, Stanisław Staszic i Julian Ursyn Niemcewicz. W skład Towarzystwa wchodzili członkowie i sympatycy kilku kategorii (członkowie czynni, przybrani, honorowi i korespondenci). Celem Towarzystwa było popieranie twórczości i działalności we wszystkich dziedzinach nauki i kultury polskiej oraz wymiana informacji o ruchu naukowym w kraju i za granicą. Towarzystwo przyjmowało do swego grona, obok całej elity Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, także wybitnych uczonych i pisarzy z państw obcych, utrzymywało kontakty z innymi ośrodkami naukowymi Europy. Towarzystwo posiadało bardzo cenną i liczną Bibliotekę, gabinet numizmatyczny oraz zbrojownię generała Henryka Dąbrowskiego. Zachowane akta Towarzystwa składają się z dokumentacji dotyczącej organizacji i funduszów Towarzystwa, przyjmowania członków i ich uprawnień oraz różnych form działalności. Są to protokoły posiedzeń obu działów Towarzystwa, sprawozdania dotyczące formułowania się Biblioteki i poszczególnych gabinetów, prace nadsyłane do Towarzystwa do odczytania na posiedzeniach, korespondencja w sprawie ufundowania pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie, katalogi biblioteczne działu polskiego Biblioteki Towarzystwa. Jest też kilka rękopisów, jak dziennik gen. Dominika Dziewanowskiego, obejmujący okres od 21 XI 1812 do 20 VI 1813 r., list uwierzytelniający angielskiego króla Jerzego III dla posła przy dworze polskim Thomasa Wroughtona z 1769 r. (oryginał), kwity na wpłatę kwarty przez Kazimierza Kątskiego gen. artylerii koronnej z 1699 r. (oryginał ), dziennik w formie listów Franciszka Bogdańskiego, naczelnika sekcji religijno-administracyjnej w Komisji Województwa Krakowskiego, do Antoniego Glogera, opatrzony tytułem "Podróż z Kielc do Karlsbadu 1826" oraz rękopis Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego "Projekt do Konstytucji Europejskiej, czyli przymierza wiecznego między narodami ucywilizowanymi". stan zachowania zespołu-ok. 95 %; zespół zmikrofilmowany, poprzednia kartę sporządziła w 1998 r. M. Osiecka
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/199/0/-/048 Akta tyczące się rozpraw konkursowych. T. I. 1800-1826 144
1/199/0/-/049 Akta tyczące się rozpraw konkursowych. T. II. 1827-1830 77
1/199/0/-/050 Akta zawierające rzeczy ściągające się do oświecenia publicznego w Polszcze. T. I. 1802-1809 37
1/199/0/-/051 Akta tyczące się języka polskiego. T. I. 1806-1816 124
1/199/0/-/052 Akta tyczące się pisania historyi polskiej. T. I. 1807-1829 32
1/199/0/-/053 Akta zawierające materiały do historyi polskiej. T. I. 1769-1822 347
1/199/0/-/054 Akta tyczące się napisów dawnych i pomników starożytnych. T. I. 1808-1822 80
1/199/0/-/055 Akta tyczące się wystawienia pomnika dla Kopernika. T. I. 1809-1818 285
1/199/0/-/056 Akta tyczące się wystawienia pomnika dla Kopernika. T. II. 1820-1830 151
1/199/0/-/057 Akta zawierające materiały do historii Towarzystwa. T. I. 1802-1817 63
1/199/0/-/058 Książka zapisowa kupna dzieł do Biblioteki Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego Przyjaciół Nauk od lipca 1809 z funduszu sapieżyńskiego. 1814-1824 16
1/199/0/-/059 Dziennik posiedzeń ogólnych Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego Przyjaciół Nauk między 4 listopada 1802 a skończony 4 listopada 1810 zawiera się w nim wiadomości o początku Towarzystwa przez J.K. Szaniawskiego członka i sekretarza Towarzystwa. 1802-1810 127
1/199/0/-/060 Protokół posiedzeń ogólnych Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego Przyjaciół Nauk zaczęty 9 grudnia 1810 a doprowadzony do grudnia 1814 za prezesostwa Staszica, radcy stanu, sekretarza Ludwika Osińskiego i E. Czarneckiego. 1810-1816 94
1/199/0/-/061 Protokół posiedzeń ogólnych i wyborowych Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego Przyjaciół Nauk zaczęty 1 grudnia 1816 skończony 7 października 1821. 1816-1821 126
1/199/0/-/062 Protokół posiedzeń ogólnych i wyborowych Towarzystwa [od 7 października 1821 do grudnia 1825]. 1820-1825 97
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

106

106

0

2.50

2.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.