Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk

Archiwum Główne Akt Dawnych
Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1699, 1716, 1769, 1791, 1800-1832
- brak danych - 1699 - 1699
1716 - 1716
1769 - 1769
1791 - 1791
1800 - 1832
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - instytucje badawcze i naukowe polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
włoski
angielski
czeski
inwentarz drukowany No oprac. M. Osiecka, wyd 2000
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami:osobowym i geograficznym
Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk powstało w 1800 r. Zostało zlikwidowane przez rząd carski w 1832 r. Założenia programowe i organizacyjne Towarzystwa zostały sformułowane w ustawie z 30 X 1802 r. Towarzystwo zostało zalegalizowane dopiero po dwóch latach działania, reskryptem króla pruskiego z 1 VII 1802 r. W czasach Księstwa Warszawskiego jego istnienie zatwierdził 30 IV 1807 r. Fryderyk August, dodając do nazwy Towarzystwa przymiotnik Królewskie; w okresie Królestwa Polskiego zostało zatwierdzone przez cesarza Aleksandra I i Mikołaja I. Towarzystwo dzieliło się na dwa działy: dział "umiejętności" (nauki biologiczne i matematyczne) oraz dział "nauk" (nauki humanistyczne). Na czele Towarzystwa stał prezes. Kolejnymi prezesami byli: Jan Chrzciciel Albertrandi, Stanisław Staszic i Julian Ursyn Niemcewicz. W skład Towarzystwa wchodzili członkowie i sympatycy kilku kategorii (członkowie czynni, przybrani, honorowi i korespondenci). Celem Towarzystwa było popieranie twórczości i działalności we wszystkich dziedzinach nauki i kultury polskiej oraz wymiana informacji o ruchu naukowym w kraju i za granicą. Towarzystwo przyjmowało do swego grona, obok całej elity Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, także wybitnych uczonych i pisarzy z państw obcych, utrzymywało kontakty z innymi ośrodkami naukowymi Europy. Towarzystwo posiadało bardzo cenną i liczną Bibliotekę, gabinet numizmatyczny oraz zbrojownię generała Henryka Dąbrowskiego. Zachowane akta Towarzystwa składają się z dokumentacji dotyczącej organizacji i funduszów Towarzystwa, przyjmowania członków i ich uprawnień oraz różnych form działalności. Są to protokoły posiedzeń obu działów Towarzystwa, sprawozdania dotyczące formułowania się Biblioteki i poszczególnych gabinetów, prace nadsyłane do Towarzystwa do odczytania na posiedzeniach, korespondencja w sprawie ufundowania pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie, katalogi biblioteczne działu polskiego Biblioteki Towarzystwa. Jest też kilka rękopisów, jak dziennik gen. Dominika Dziewanowskiego, obejmujący okres od 21 XI 1812 do 20 VI 1813 r., list uwierzytelniający angielskiego króla Jerzego III dla posła przy dworze polskim Thomasa Wroughtona z 1769 r. (oryginał), kwity na wpłatę kwarty przez Kazimierza Kątskiego gen. artylerii koronnej z 1699 r. (oryginał ), dziennik w formie listów Franciszka Bogdańskiego, naczelnika sekcji religijno-administracyjnej w Komisji Województwa Krakowskiego, do Antoniego Glogera, opatrzony tytułem "Podróż z Kielc do Karlsbadu 1826" oraz rękopis Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego "Projekt do Konstytucji Europejskiej, czyli przymierza wiecznego między narodami ucywilizowanymi". stan zachowania zespołu-ok. 95 %; zespół zmikrofilmowany, poprzednia kartę sporządziła w 1998 r. M. Osiecka
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/199/0/-/063 Protokół posiedzeń działu nauk w Towarzystwie Królewsko- Warszawskiem Przyjaciół Nauk zaczęty 20 października 1814 a skończony 22 listopada 1819. 1814-1819 52
1/199/0/-/064 [Protokół posiedzeń działu nauk Towarzystwa] 6 grudnia 1819 do 30 stycznia 1827]. 1819-1827 101
1/199/0/-/065 Dziennik czynności działu filozoficznego pod prezydencją Bergonzoniego zaczęty roku 1805 w miesiącu styczniu a kończący się w roku 1816 w miesiącu grudniu. 1805-1816 140
1/199/0/-/066 Protokół posiedzeń [działu] umiejętności pod prezydencją Bergonzoniego 1812-1814, 1815-1818. 1812-1818 88
1/199/0/-/067 Protokół posiedzeń działu umiejętności w Towarzystwie Królewsko-Warszawskiem Przyjaciół Nauk zaczęty 8 stycznia 1817 skończony 3 grudnia 1823. 1817-1823 112
1/199/0/-/068 Protokół działu umiejętności w Towarzystwie Królewsko-Warszawskiem Przyjaciół Nauk zaczęty 17 grudnia 1823 skończony 11 marca 1829. 1823-1829 97
1/199/0/-/069 Protokół działu umiejętności w Towarzystwie Królewsko-Warszawskiem Przyjaciół Nauk zaczęty 8 kwietnia 1829 do [17 lutego 1830]. 1829-1830 27
1/199/0/-/070 I Dział Nauk I. 1814 126
1/199/0/-/070 II Dział Umiejętności II. 1814 108
1/199/0/-/071 Wydział Teologiczny. 1814 46
1/199/0/-/072 Książka ekspedycji różnych naukowych działu umiejętności w Towarzystwie Królewsko-Warszawskim Przyjaciół Nauk od dnia 31 marca 1819 [do 14 lutego 1827 roku] pod prezydencją Aleksandra hr. Chodkiewicza. 1819-1827 7
1/199/0/-/073 [Stan Biblioteki Towarzystwa]. 1829-1830 43
1/199/0/-/074a Spis duplikatów zagranicznych. 1826 24
1/199/0/-/074b Spis książek defektowanych zagranicznych w roku 1824. 1824 15
1/199/0/-/075 [Varia Towarzystwa Przyjaciół Nauk]. 1798-1831 42
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

106

106

0

2.50

2.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.