Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk

Archiwum Główne Akt Dawnych
Królewskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 1699, 1716, 1769, 1791, 1800-1832
- brak danych - 1699 - 1699
1716 - 1716
1769 - 1769
1791 - 1791
1800 - 1832
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - instytucje badawcze i naukowe polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
włoski
angielski
czeski
inwentarz drukowany No oprac. M. Osiecka, wyd 2000
inwentarz książkowy Yes ze wstępem i indeksami:osobowym i geograficznym
Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk powstało w 1800 r. Zostało zlikwidowane przez rząd carski w 1832 r. Założenia programowe i organizacyjne Towarzystwa zostały sformułowane w ustawie z 30 X 1802 r. Towarzystwo zostało zalegalizowane dopiero po dwóch latach działania, reskryptem króla pruskiego z 1 VII 1802 r. W czasach Księstwa Warszawskiego jego istnienie zatwierdził 30 IV 1807 r. Fryderyk August, dodając do nazwy Towarzystwa przymiotnik Królewskie; w okresie Królestwa Polskiego zostało zatwierdzone przez cesarza Aleksandra I i Mikołaja I. Towarzystwo dzieliło się na dwa działy: dział "umiejętności" (nauki biologiczne i matematyczne) oraz dział "nauk" (nauki humanistyczne). Na czele Towarzystwa stał prezes. Kolejnymi prezesami byli: Jan Chrzciciel Albertrandi, Stanisław Staszic i Julian Ursyn Niemcewicz. W skład Towarzystwa wchodzili członkowie i sympatycy kilku kategorii (członkowie czynni, przybrani, honorowi i korespondenci). Celem Towarzystwa było popieranie twórczości i działalności we wszystkich dziedzinach nauki i kultury polskiej oraz wymiana informacji o ruchu naukowym w kraju i za granicą. Towarzystwo przyjmowało do swego grona, obok całej elity Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, także wybitnych uczonych i pisarzy z państw obcych, utrzymywało kontakty z innymi ośrodkami naukowymi Europy. Towarzystwo posiadało bardzo cenną i liczną Bibliotekę, gabinet numizmatyczny oraz zbrojownię generała Henryka Dąbrowskiego. Zachowane akta Towarzystwa składają się z dokumentacji dotyczącej organizacji i funduszów Towarzystwa, przyjmowania członków i ich uprawnień oraz różnych form działalności. Są to protokoły posiedzeń obu działów Towarzystwa, sprawozdania dotyczące formułowania się Biblioteki i poszczególnych gabinetów, prace nadsyłane do Towarzystwa do odczytania na posiedzeniach, korespondencja w sprawie ufundowania pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie, katalogi biblioteczne działu polskiego Biblioteki Towarzystwa. Jest też kilka rękopisów, jak dziennik gen. Dominika Dziewanowskiego, obejmujący okres od 21 XI 1812 do 20 VI 1813 r., list uwierzytelniający angielskiego króla Jerzego III dla posła przy dworze polskim Thomasa Wroughtona z 1769 r. (oryginał), kwity na wpłatę kwarty przez Kazimierza Kątskiego gen. artylerii koronnej z 1699 r. (oryginał ), dziennik w formie listów Franciszka Bogdańskiego, naczelnika sekcji religijno-administracyjnej w Komisji Województwa Krakowskiego, do Antoniego Glogera, opatrzony tytułem "Podróż z Kielc do Karlsbadu 1826" oraz rękopis Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego "Projekt do Konstytucji Europejskiej, czyli przymierza wiecznego między narodami ucywilizowanymi". stan zachowania zespołu-ok. 95 %; zespół zmikrofilmowany, poprzednia kartę sporządziła w 1998 r. M. Osiecka
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/199/0/-/091 [Protokoły różnych posiedzeń Towarzystwa Przyjaciół Nauk]. 1825-1832 28
1/199/0/-/091a [Protokoły posiedzeń ogólnych, Rady Administracyjnej i centralnej]. 1830-1832 14
1/199/0/-/092 [Sprawa zadań konkursowych ogłaszanych przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Pięć pochwał konkursowych; 1. usystematyzowanie prawa karnego, 2. dzieje narodu polskiego, 3.algebra, 4. książka dla ludu, 5. pochwała zasług Kościuszki]. 1823-1827 27
1/199/0/-/093 Dary dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 1699-1831 65
1/199/0/-/094 Protokoły posiedzeń działu Nauk Towarzystwa. 1827-1831 31
1/199/0/-/095 Uwagi J. Sierawskiego świadka tych zdarzeń o których Historya Legionów polskich wspomina, edycja paryska 1829 drukarnia Barbezat. 1830 17
1/199/0/-/096 Historyczny opis biegu życia X Xawerego Szaniawskiego, profesora prawa w Uniwersytecie Królewsko-Warszawskim. 1823 9
1/199/0/-/097 Dziennik generała Dziewanowskiego od dnia 21 listopada 1812 czyli od mojego ranienia pod Borysowem do 11 grudnia, tj. do przybycia mojego do Wilna. 1812-1813 42
1/199/0/-/098 Akta tyczące się zbioru numizmatycznego. T. I. 1810-1829 129
1/199/0/-/099 Repertorium Biblioteki Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk. Historia, geografia, encyklopedia. b.d. 159
1/199/0/-/100 Repertorium Biblioteki Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk. Medycyna. 1800-1832 97
1/199/0/-/101 Repertorium biblioteki Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk. Nauki i sztuki piękne [dzieł 1512, tomów 2726, woluminów 2718. Układ książek alfabetycznie wg autorów lub tytułów; wykaz zawiera numer katalogu, autora, tytuł, rok i miejsce wydania, nazwa drukarni, format, ilość tomów, ilość woluminów]. 1800-1832 143
1/199/0/-/102 Repertorium Biblioteki Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk. Prawo i polityka. 1800-1832 102
1/199/0/-/103 Repertorium Biblioteki Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk. Klasycy i lingwistyka. 1800-1832 113
1/199/0/-/104 Repertorium biblioteki Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk. Teologia. 1800-1832 84
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

106

106

0

2.50

2.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.