^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojenno - Sudnoje Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konfirmowannoje Gławnokomandujuszczim Wojskami Warszawskago Wojennago Okruga. Po I Otdieleniju. O dworianinie Kazimirie Triepkie sużdiennom za uczastie w miatieże. [Sprawa rozstrzygana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzana przez Głównodowodzącego Wojskami Warszawskiego Wojennego Okręgu. Wydział I. Sprawa dotycząca szlachcica Kazimierza Trepki sądzonego za udział w powstaniu].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1863

1863 - 1863
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - po opisi 252, 343
poszyt - brak danych -
- brak danych -
234 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Akta przekazane przez AP w Łodzi.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Index of persons

Trepka Kazimierz, szlachcic, sądzony za udział w powstaniu -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.