^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Pisma związane ze sprawą podporucznika Apolinarego Ordyńca, odnalezione podczas rewizji].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 10
- brak danych -
1863-1864

1863 - 1864
polski
rosyjski
1. Koperta z napisem "Bumagi k diełu o podporuczikie Apolinarie Ordynce" [Pisma do sprawy podporucznika Apolinarego Ordyńca], w której przechowywane były dokumenty, s. 1-2;
2. Nominacja Apolinarego Ordyńca na Porucznika Wojsk Narodowych, 23 VII 1863, blankiet drukowany, pieczęcie Rządu Narodowego i Wydziału Wojny, s. 3 (wydawnictwo, s. 292) ;
3. Zwolnienie kpt Aplinarego Ordyńca ze służby wojskowej, 8 XI 1863, rkps na bibułce, pieczęć Naczelnika Wojskowego Województwa Grodzieńskiego, s. 4 (wydawnictwo, s. 292);
4. Podanie Apolinarego Ordyńca do Rządu Narodowego Wydziału Wojny w sprawie zapomogi dla żony, 29 XII 1863, rkps, pieczęć Rządu Narodowego. Wydziału Wojny, s. 5-6 (wydawnictwo, s. 294);
5. Pismo Rządu Narodowego. Wydziału Wojny skierowane do porucznika Apolinarego Ordyńca w sprawie formowania oddziału przez płk Józefa Bielskiego, 1 I 1864, rkps, pieczęcie Sekretarza Rządu Narodowego i Wydziału Wojny, s. 7 (wydawnictwo, s. 295);
6. Pismo Rządu Narodowego. Wydziału Wojny upoważniające płk Józefa Bielskiego do formowania oddziału Wojsk Narodowych, 1 I 1864, rkps, pieczęcie Rządu Narodowego i Wydziału Wojny, s. 8 (wydawnictwo, s. 295);
7. Dziennik Apolinarego Ordyńca, zawierający m.in. informacje o jego kontaktach z osobami pracującymi w Organizacji Narodowej, 27 XII 1863 - 27 I 1864, rkps, zeszyt, s. 9-27 (wydawnictwo, s. 296-300);
8. Zeszycik Apolinarego Ordyńca z adresami osób, u których zatrzymał się po opuszczeniu Wojska Narodowego, bd., rkps, zeszyt, s. 28-31 (wydawnictwo, s. 300-301);
9. Notatki Apolinarego Ordyńca zawierające dane o członkach jego rodziny, bd., rkps, s. 32-33 (wydawnictwo, s. 301-302);
10. Osobisty list Gnatowskiego do naczelnika żandarmerii w Kielcach - Janickiego, 28 IV [1863], rkps,, s. 34-36 (wydawnictwo, s. 291-292);
11. List dowódcy oddziału powstańczego - Bernarda Klimaszewskiego do matki, 12 XII 1863, rkps, s. 37-40 (wydawnictwo, s. 293);
12. Adres Szlamińskiego - urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Wydziału Dóbr i Lasów, bd., rkps, s. 41 (wydawnictwo, s. 293).
- brak danych - Nr 418, Nr 584/64, Nr 209, Nr 1356, Nr 4024/1357, Nr 62, 125
luzy - brak danych -
- brak danych -
41 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Apolinary Ordyniec służył w oddziałach Kruka i Krysińskiego; był ranny pod Fajsławicami; zwolniony ze służby na własne życzenie.
Są to załączniki do nr 1266 (obecnie sygn. 9); dokumenty publikowane w: "Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego" T.1, pod red. E. Halicza, Warszawa 1960, s. 291 - 302.; opisane jako zawartość koperty, znajdująca się w vol. 1266, między kartami 417 i 418. Zostały wyjęte z koperty i utworzono z nich odrębną jednostkę.
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

Bielski Józef, płk, dowódca oddziału powstańczego -
Gnatowski, list prywatny -
Heydenreich Michał Jan, pseud. Kruk, gen., naczelnik wojskowy woj. lubelskiego i podlaskiego -
Janicki, naczelnik żandarmerii w Kielcach -
Klimaszewski Bernard, dowódca oddziału powstańczego -
Kruk, patrz Heydenreich Michał Jan -
Krysiński Karol, płk, naczelnik okręgu międzyrzeckiego, potem woj. Podlaskiego -
Ordyniec Apolinary, dowódca wojsk polskich, sądzony za powiązania z Rządem Narodowym -
Szlamiński, urzędnik Wydziału Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.