^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dieło o bumagach Narodnago Żonda najdienych na Ulice Chmielnoj w domie pod N 1565 lit. C [Sprawa dotycząca pism Rządu Narodowego znalezionych w domu przy ulicy Chmielnej nr 1565 lit. C].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 11
- brak danych -
1864

1864 - 1864
polski
rosyjski
Zeznania składane przed Zarządem Oberpolicmajstra m. Warszawy; przed Specjalną Komisją Śledczą, korespondencja; raporty z przesłuchań sporządzane przez Oberpolicmajstra m. Warszawy, donosy zawierające informacje o działalności patriotycznej, m. in.: sprawy Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych - donos na księży zarządzających Instytutem, s. 535, zapiska nauczycieli świeckich Instytutu opisująca stosunki panujące tamże, s. 536-539.
- brak danych - 1267, 279, 15335
poszyt - brak danych -
- brak danych -
579 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Adnotacja na okładce - Aneks do akt Audytoriatu Polowego Nr 1266, cz. I.
Niektóre dokumenty publikowane w: "Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego", T.1, cz. I, pod red. E. Halicza, Warszawa 1960, s. 302-311.
Number of scans per page
1 2 3 4
...
9 10 11 12 13
...
20 21 22 23

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.