^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O Żondie Narodowom i bumagach onomu prinadleżaszczych. [Sprawa dotycząca Rządu Narodowego i należących do niego pism].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 14
- brak danych -
1864-1873

1864 - 1873
polski
rosyjski
Sprawozdania, raporty, "dokłady", zeznania; raporty i sprawozdania składane przez Oberpolicmajstra m. Warszawy, Stałą Komisję Śledczą i Tymczasową Komisję Śledczą; listy członków rodzin osób oskarżonych z prośbami o uniewinnienie; m. in.: "Bilet na wolny pobyt w Warszawie do 27 V 1864" wydany przez Urząd Policji Wykonawczej Cyrkułu 9 Warszawy na nazwisko Michał Czarnecki (Romuald Traugutt) z rysopisem, s. 293; pokwitowanie wydane przez komisarza policji za odebranie paszportu wydanego przez rząd austriacki 4 VIII 1863 Michała Czarneckiego - komisanta handlowego, s. 292; list wstawiennictwa za księdzem Szabrańskim wystosowany przez Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (s. 378)
- brak danych - po opisi 279, 1270
poszyt - brak danych -
- brak danych -
671 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Na okładce przekreślony napis: Dieło Wriemienno - Sledstwiennoj Kommisij [Akta Tymczasowej Komisji Śledczej] i napis: Aneks do akt Audytoriatu Polowego N 1266 cz. IV.
Niektóre dokumenty publikowane w: "Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego" T.2 i 3, pod red. E. Halicza, Warszawa 1960.
Number of scans per page
1 2 3 4
...
14 15 16 17 18
...
29 30 31 32

Index of persons

Czarnecki Michał, patrz Traugutt Romuald -
Szabrański [Władysław], ksiądz, wikary kościoła na Nowym Mieście w Warszawie, działał w Organizacji Miejskiej, referent Wydziału Spraw Zagranicznych Rządu Narodowego -
Traugutt Romuald, od 17 X 1863 r. naczelnik Rządu Narodowego, ostatni dyktator powstania, stracony na Cytadeli -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.