^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojenno - Sudnoje Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konfirmowannoje Gławno - Komandujuszczim Wojskami Warszawskago Wojennago Okruga. Po I Otdieleniju. Ob otstawnom podporuczikie Titie Pielletijerie i mieszczanach m. Głowna Rawskago ujezda Janie Zielinskom, Antonie Rossiakie sużdiennych za uczastie w miatieże. [Sprawa rozstrzygana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzona przez Głównodowodzącego Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego. Wydział I. Sprawa dotycząca emerytowanego podporucznika Tytusa Pelletiera i mieszczan z miasta Główna w rawskim powiecie: Jana Zielińskiego, Antoniego Rosiaka, sądzonych za udział w powstaniu].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1865-1866

1865 - 1866
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - po opisi 74, 343
poszyt - brak danych -
- brak danych -
227 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Akta przekazane przez AP w Łodzi.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Index of persons

Pelletier Tytus, emerytowany porucznik, sądzony za udział w powstaniu -
Rosiak Antoni, mieszczanin z Główna w powiecie rawskim, sądzony za udział w powstaniu -
Zieliński Jan, mieszczanin z Główna w pow. rawskim, sądzony za udział w powstaniu -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.