^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojenno - Sudnoje Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konformowannoje Gławno - Komandujuszczim Wojskami Warszawskago Wojennogo Okruga. Po I Otdieleniju. Ob otstawnom kanonierie Karle Budziszewskom sużdiennom za uczastie w powieszenii kuznieca [Jana] Engiela i drugija priestuplenija. [Sprawa rozstrzygana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzona przez Głównodowodzącego Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego. Wydział I. Sprawa dotycząca emerytowanego kanoniera Karola Budziszewskiego, sądzonego za uczestnictwo w powieszeniu kowala Jana Engela i za inne przestępstwa].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 3
- brak danych -
1866-1867

1866 - 1867
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - po opisi 41
poszyt - brak danych -
- brak danych -
142 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Akta otrzymane w 1964 r. z ZSRR.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

Budziszewski Karol, emerytowany kanonier, sądzony za powieszenie J Engela -
Engel Jan, kowal, powieszony -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.