^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojennosudnoje Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konfirmowannoje Gławnokomandujuszczim Wojskami Warszawskago Wojennago Okruga. Po II Otdieleniju. O dworianinie Juziefie Stokowskom, mieszczanach Juziefie Karczmarskom, Juziefie Klatkowskom, Biernardie Kraje i Ludwikie Skowronskom sużdiennych za uczastie w miatieże. [Sprawa rozstrzygana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzona przez Głównodowodzącego Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego. Wydział II. Sprawa dotycząca szlachcica Józefa Stokowskiego, mieszczan: Józefa Karczmarskiego, Józefa Klatkowskiego, Bernarda Kraj i Ludwika Skowrońskiego, sądzonych za udział w powstaniu].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1863

1863 - 1863
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - po opisi 160, 252
poszyt - brak danych -
- brak danych -
204 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Akta przekazane przez AP w Łodzi.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Index of persons

Karczmarski Józef, mieszczanin, sądzony za udział w powstaniu -
Klatkowski Józef, mieszczanin, sądzony za udział w powstaniu -
Kraj Bernard, mieszczanin, sądzony za udział w powstaniu -
Skowroński Ludwik, mieszczanin, sądzony za udział w powstaniu -
Stokowski Józef, szlachcic, sądzony za udział w powstaniu -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.