^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konfirmowannoje Gławno - Komandujuszczim Wojskami Warszawskago Wojennago Okruga. Po II Otdieleniju. O kriestjanach zgierżskago okruga kolonii Jendrżejew Walentije Owczariekie, Tomasze Andrzejewskom i Francyszkie Białkowskom sużdiennych za ubijstwo. [Sprawa rozstrzygana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzona przez Głównodowodzącego Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego. Wydział II. Sprawa dotycząca chłopów z kolonii Jędrzejów, w okręgu zgierskim: Walentego Owczarka, Tomasza Andrzejewskiego i Franciszka Białkowskiego sądzonych za morderstwo].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 5
- brak danych -
1863-1864, 1868

1863 - 1868
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - po opisi 306
poszyt - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 170
- brak danych - Tak
- brak danych -
Akta przekazane przez AP w Łodzi.
Number of scans per page
1 2 3 4
...
5 6 7 8 9
...
11 12 13 14

Index of persons

Andrzejewski Tomasz, włościanin, sądzony za zabójstwo -
Białkowski Franciszek, włościanin, sądzony za zabójstwo -
Owczarek Walenty, włościanin, sądzony za zabójstwo -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.