^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojenno - Sudnoje Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konfirmowannoje Gławnokomandujuszczim Wojskami Warszawskago Wojennogo Okruga. Po II Otdieleniju. O dworianinie Stiepanie Krienżelewskom, władielce litografii w g. Warszawie, Kajetanie Strupczewskom, synie organista Osipie Rybickom, kupieczeskom prikaszczikie Stiepanie Richtierie, kupce France Fieliksie Rozmanitie, bratie jego Antonie Rozmanitie, doczeri aptiekaria w Czenstochowie Juziefie Cymerman sużdiennych za uczastie w miatieże. [Sprawa rozstrzygana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzona przez Głównodowodzącego Wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego. Wydział II. Sprawa dotycząca szlachcica Szczepana Krężelewskiego, właściciela drukarni w Warszawie Kajetana Strupczewskiego, syna organisty Józefa Rybickiego, subiekta kupieckiego Stefana Rychtera, kupca Franciszka Feliksa Rozmanitha, jego brata Antoniego Rozmanitha i córki aptekarza w Częstochowie Józefy Zimerman, sądzonych za udział w powstaniu].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1863-1880

1863 - 1880
polski
W aktach: zeznania składane przed Tymczasową Komisją Śledczą, Oberpolicmajstrem miasta Warszawy; ponadto: raporty, sprawozdania z przesłuchań, listy prywatne; m. in.: dekret Rządu Narodowego ustanawiający "Ogólną Narodową Pożyczkę", znaleziony u Józefy Zimerman (10 X 1863), druk, s. 4; Paszport Antoniego Rozmanitha wydany przez Oberpolicmajstra m. Warszawy (22 VII/3 VIII 1862), na blankiecie drukowanym, 6 pieczęci tuszowych, s. 5-6.
- brak danych - po opisi 510, 607
poszyt - brak danych -
- brak danych -
300 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Niektóre dokumenty publikowane w: "Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego" T.1, cz. I, pod red. E. Halicza, Warszawa 1960.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Index of persons

Krężelewski Szczepan, czeladnik drukarski, sądzony za udział w powstaniu -
Rozmanith Antoni, sądzony za udział w powstaniu -
Rozmanith Franciszek Feliks, brat Antoniego, kupiec, sądzony za udział w powstaniu -
Rybicki Józef, syn organisty, sądzony za udział w powstaniu -
Rychter Stefan, subiekt kupiecki, sądzony za udział w powstaniu -
Strupczewski Kajetan, drukarz, właściciel zakładu litograficznego, sądzony za udział w powstaniu -
Zimerman Józefa, córka aptekarza z Częstochowy, sądzona za udział w powstaniu -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.