^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dieło rieszennoje w Polewom Auditoriatie i konfirmowannoje Gławno - Komandujuszczim Wojskami Warszawskago Okruga. Po II Otdieleniju. O 30-tu raznogo zwania licach, podpołkownikie Romualdie Trauguttie, Rafale Krajewskom, Josifie Tocziskom, Romanie Żulinskom i drugich, sużdiennych za prinadleżnost k miatieżniczeskoj organizacyi tak nazwajemoj Narodnym Prawlenijem i prikosnowiennych: Gustawie Giebietnierie, Janie Tyce, Kajetanie Rżepeckom, Juziefie Kamienskom, Andrżeje Ziengierie, Apolinarie Ordynce i Ludwikie Wilkoszewskom. [Sprawa rozpatrywana przed Audytoriatem Polowym i zatwierdzona przez Głównodowodzacego Wojskami Warszawskiego Okregu Wojennego. Wydział II. Sprawa dotycząca 30 osób: podpułkownika Romualda Traugutta, Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego, Romana Żulińskiego i innych sądzonych za przynależność do powstańczej organizacji tak zwanego Rządu Narodowego i związanych z nimi: Gustawa Gebetnera, Jana Tyca, Kajetana Rżepeckiego, Józefa Kamieńskiego, Andrzeja Zengera, Apolinarego Ordyńca i Ludwika Wilkoszewskiego.

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 9
- brak danych -
1864-1877

1864 - 1877
polski
rosyjski
Akta śledcze dotyczące członków Rządu Narodowego; zeznania oskarżonych, raporty z przesłuchań, spis osób, których dotyczą akta spraw (s. 280 -281).
- brak danych - 1266; po opisi 584, Nr 255/1864
poszyt - brak danych -
- brak danych -
950 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Na pierwszej stronie poszytu inny tytuł: Wojenno-Sudnoje dieło proizwiediennoje w Polewom Wojennom Sudie Warszawskoj Aleksandrowskoj Cytadieli uczrieżdiennom ob otstawnom podpułkownikie Romualdie Trauguttie i 22 pr[iedan]nych w miestie z nim sudu licam. [Sprawa przeprowadzona przez Wojenny Sąd Polowy w Warszawskiej Cytadeli Aleksandryjskiej, powołany dla osądzenia zdymisjonowanego podpułkownika Romualda Traugutta i 22 osób oddanych pod sąd razem z nim].
Niektóre dokumenty publikowane w: "Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego" T.3, pod red. E. Halicza, Warszawa 1960.
Number of scans per page
1 2 3 4
...
15 16 17 18 19
...
32 33 34 35

Index of persons

Gebetner Gustaw, sądzony za powiazania z Rządem Narodowym -
Kamieński Józef, sądzony za powiazania z Rządem Narodowym -
Krajewski Rafał, członek Rządu Narodowego, stracony na stokach Cytadeli -
Ordyniec Apolinary, dowódca wojsk polskich, sądzony za powiazania z Rządem Narodowym -
Rzepecki Kajetan, sądzony za powiazania z Rządem Narodowym -
Toczyski Józef, księgowy, członek Rządu Narodowego, stracony na stokach Cytadeli -
Traugutt Romuald, od 17 X 1863 r. naczelnik Rządu Narodowego, ostatni dyktator powstania, stracony na stokach Cytadeli -
Tyca Jan, sądzony za powiazania z Rządem Narodowym -
Wilkoszewski Ludwik, sądzony za powiazania z Rządem Narodowym -
Zenger Andrzej, sądzony za powiazania z Rządem Narodowym -
Żuliński Roman, członek Rządu Narodowego, stracony na stokach Cytadeli -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.