^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Priedstawlenije po diełu prusskago poddannago Ludwika Czwaliny podozriewajemago w politiczeskom otnoszeniju. [Przedstawienie sprawy pruskiego poddanego Ludwika Czwaliny podejrzanego politycznie.]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
1846.02.15-1846.02.28

1846 - 1846
polski
niemiecki
rosyjski
- brak danych -
nr registr.16, nr dziennika 65 9 czerwoną kredką
poszyt - brak danych -
- brak danych -
23 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Informacje na temat osoby Ludwika Czwaliny patrz także-sygn.1, poz. 1492, k. 289; poszyt we współczesnej obwolucie po konserwacj.
Number of scans per page
1 2

Index of persons

Czwalina Ludwik, podejrzany z przyczyn politycznych -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.