^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Priedstawlen[ije] po diełu ob uczenikach Warsza[wskoj] [Chu]dożestwiennoj szkoły Al[eksandrie] [So]chaczewskom, Fiedorie Pach[uckom], [An]tonie Golanskom i Ad[amie] [Tiesmerie] ob uczenikie riealnoj gim[nazji] [Alek]sandrie Bortkiewicze i żenie[czinow]nika Paulinie Wonsowicz.Tut że o pomieszczikie sandomisskago ujezda baronie Emilije Rajskom. [Przedstawienie sprawy uczestników warszawskiej szkoły artystycznej: Aleksandra Sochaczewskiego, Fiodora Pachuckiego, Antoniego Golańskiego i Adama Tesmera, ucznia gimnazjum realnego Aleksandrze Bortkiewiczu i żony urzędnika Pauliny Wąsowicz; w aktach także o właścicielu ziemskim w powiecie sandomierskim baronie Emilu Rajskim.]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 52
- brak danych -
1862.12.22-1863.03.09

1862 - 1863
polski
rosyjski
- brak danych -
nr registr. 1, na dziennika 4 52 czerwoną kredką
poszyt - brak danych -
- brak danych -
251 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Informacje na temat osób: A. Bortkiewicza, A. Golańskiego, T. Pachuckiego, E. Rajskiego, A. Sochaczewskiego, A. Tesmera i P. Wąsowicz, patrz także-sygn. 2, poz. 4267-4272, k. 92-94; do akt dołączony spis broni palnej, siecznej, dokumentów i rzeczy znalezionych w mieszkaniu A. Sochaczewskiego (s.218 - 219); drukowana odezwa Komitetu Centralnego Narodowego z dn. 1 IX 1862 r. (s.221); akta dotyczą także Franciszka Gassa i Piotra Bracławskiego (kolportaż gazetki "Pobudka"); poszyt we współczesnej obwolucie po konserwacji.
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Index of persons

Bortkiewicz Aleksander, uczeń gimnazjum realnego, podejrzany z przyczyn politycznych -
Bracławski Piotr, podejrzany z przyczyn politycznych -
Gass Franciszek, podejrzany z przyczyn politycznych -
Golański Antoni, uczeń warszawskiej szkoły artystycznej, podejrzany z przyczyn politycznych -
Pachucki Teodor, uczeń warszawskiej szkoły artystycznej, podejrzany z przyczyn politycznych -
Rajski Emil, właściciel ziemski, podejrzany z przyczyn politycznych -
Sochaczewski Aleksander, uczeń warszawskiej szkoły artystycznej, podejrzany z przyczyn politycznych -
Tesmer Adam, uczeń warszawskiej szkoły artystycznej, podejrzany z przyczyn politycznych -
Wąsowicz Paulina, podejrzana z przyczyn politycznych -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Sandomierz, pow., gub. radomska, miejsce zamieszkania -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.