^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Priedstawlenije po diełu o warszawskich: futlarnom mastierie Leopoldie Mielanowskom, portnom podmastierie Wiktorie Maklinskom, siedielnom podmastierie Leopoldie Pietrowskom, pieriepletczikie Aleksandrie Millerie, pierieplotnom uczennikie Ignatie Leżynskom i portnom mastierie Iwanie Marszałkie. [Przedstawienie sprawy warszawskich: majstra futelarskiego Leopolda Mielanowskiego, czeladnika krawieckiego Wiktora Maklińskiego, mistrza siodlarskiego Leopolda Piotrowskiego, introligatora Aleksandra Millera, czeladnika introligatorni Ignacego Leżyńskiego i majstra krawieckiego Iwana Marszałka.]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 55
- brak danych -
1863.02.02-1863.02.12

1863 - 1863
rosyjski
- brak danych -
nr registr. 9, nr dziennika 283 55 czerwoną kredką
poszyt - brak danych -
- brak danych -
14 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Informacje na temat: l. Mielanowskiego, W. Taklińskiego, L. Piotrowskiego, A. Millera, I. Leżyńskiego I. Marszałka, patrz także-sygn. 2, poz. 4288-4293, k.100-101; poszyt we współczesnej obwolucie po konserwacji
Number of scans per page

Index of persons

Leżyński Ignacy, czeladnik introligatorski, podejrzany z przyczyn politycznych -
Marszałek Jan, majster krawiecki, podejrzany z przyczyn politycznych -
Mielanowski Leopold - mistrz futeralski, podejrzany z przyczyn politycznych -
Miller Aleksander, introligator, podejrzany z przyczyn politycznych -
Piotrowski Leopold, mistrz siodlarski -
Takliński Wiktor, czeladnik krawiecki, podejrzany z przyczyn politycznych -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.