^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Priedstawlenije po diełu żytielej awgustowskoj gubiernii mariampolskogo ujezda dier[iewni] Griszka-Ruda: Osipa Jabłonskago, płockoj gubiernii, mławskago ujezda, dier[iewni] Poniatowa: Osipa Krysiewicza i klerika monastyria kamiedułów na Bielanach bliz Warszawy Fieliksa Kułakowskago. [Przedstawienie sprawy mieszkańców: guberni aygustowskiej, powiatu mariampolskiego ze wsi Griszka-Ruda: Józefa Jabłonowskiego, płockiej guberni, mławskiego powiatu ze wsi Poniatowa-Józefa Krysiewicza i księdza z klasztoru kamedułów na Bielanach, w pobliżu Warszawy - Feliksa Kułakowskiego.]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 58
- brak danych -
1863.02.09-1869.04.14

1863 - 1869
rosyjski
- brak danych -
nr registr. 12, nr dziennika 343 58 czerwoną kredką
poszyt - brak danych -
- brak danych -
20 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Informacje na temat J. Jabłonowskiego, J. Krysiewicza, F. Kułakowskiego, patrz także-sygn. 2, poz. 4296-4298, k. 102-104; poszyt we współczesnej obwolucie po konserwacji.
Number of scans per page

Index of persons

Jabłonowski Józef, mieszkaniec guberni augustowskiej, podejrzany z przyczyn politycznych -
Krysiewicz Józef, mieszkaniec wsi Poniatowa, podejrzany z przyczyn politycznych -
Kułakowski Feliks, ksiądz z klasztoru kamedułów na Bielanach -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Bielany, wś, pow./gub. warszawska, klasztor kamedułów -
Griszka (Gruszka?) Buda, wś, pow. mariampolski, gub. augustowska -
Poniatowa, wś, pow. mławski, gub. płocka -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.