^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Priedstawlenije po diełu o prikaszczikie warszawskago korzewnika Litkie, Bernardie Szczupaczkiewicze, pozołotczikie Osipie Szyfiersie, dozorce warszawskoj isprawitielnoj policyi France Adamczewskom i riadowom lejb-gwardii carsko-sielskago striełkowago bataliona Leonie Szabanie. [Przedstawienie sprawy subiekta warszawskiego garbarza Litkie, Bernarda Szczupaczkiewicza, złotnika Józefa Szyfersa, dozorcy w warszawskiej policji wykonawczej Franciszka Adamczewskiego i szeregowca cesarskiego batalionu lejb-gwardii strzelców chłopów Leona Szabana.]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 60
- brak danych -
1863.02.13-1863.02.19

1863 - 1863
rosyjski
- brak danych -
nr registr. 14, nr dziennika 401 60 czerwoną kredką
poszyt - brak danych -
- brak danych -
100 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Informacje na temat osób: J.Szyfersa, B.Szczupaczkiewicza, F. Adamczewskiego i L. Szabana, patz także-sygn. 2, poz. 4302-4305, k.105-106; w aktach również informacje na temat innych osób związanych ze sprawą; poszyt we współczesnej obwolucie po konserwacji.
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

Adamczewski Franciszek, dozorca w warszawskiej policji wykonawczej, podejrzany z przyczyn politycznych -
Litke, garbarz warszawski -
Szaban Leon, szeregowiec carskiego batalionu lejb - gwardii strzelców chłopów, podejrzany z przyczyn politycznych -
Szczupaczkiewicz Bernard, subiekt garbarski, podejrzany z przyczyn politycznych -
Szyfers Józef, złotnik, podejrzany z przyczyn politycznych -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Warszawa, m. gub., mieszkańcy -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.