^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Priedstawlenije po diełu ob otkrytom tajnom obszczestwie pod nazwanijem "Bratstwa" (Fraternitatis) mieżdu Klerikami Chiełmskoj Grieko-Uniatskoj Sieminarii i o prikosnowiennych siemu diełu licach. [Przedstawienie sprawy o otkrytym tajnym stowarzyszeniu pod nazwą "Bractwo" (Fraternitatis) zawiązanym przez kleryków z Chełmskiego Greko-Unickiego seminarium i o związanych z tą sprawą osobach.]

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 7
- brak danych -
1840.08.15-1841.03.18

1840 - 1841
polski
rosyjski
- brak danych -
nr registr. 4, nr dziennika 38 i 39 2 czerwoną kredką
poszyt - brak danych -
- brak danych -
74 - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Informacje na temat osób należących do stowarzyszenia, których dotyczą akta patrz także-sygn. 1, poz. 865-873, k.154-165; poszyt we współczesnej obwolucie po konserwacji.
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Chełm, m. pow., gub. lubelska, Grecko-Unickie Seminarium Duchowne -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.