Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stała Komisja Wojenno-Śledcza ustanowiona przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami w Królestwie Polskim

Archiwum Główne Akt Dawnych
Stała Komisja Wojenno-Śledcza 1833-1865
Postojannaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija Uczrieżdiennaja pri Namiestnikie i Gławnokomandujuszczem Wojskami w Carstwie Polskom 1833 - 1865
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - urzędy i sędziowie śledczy rosyjski
inwentarz książkowy Yes ze wstepem i indeksami:osobowym i geograficznym
Specjalna Komisja Śledcza do Spraw Policyjnych została utworzona w Warszawie w 1863 r. w związku z nasileniem przejawów dążeń niepodległościowych w społeczeństwie polskim. Był to centralny organ śledczy, do spraw politycznych, którego głównym zadaniem było tropienie wszelkich form działalności antyrządowej i przeprowadzenie śledztwa wobec osób podejrzanych o takie przewinienia. Wyniki śledztwa wraz z materiałami dowodowymi przesyłała komisja namiestnikowi, dodając do tego wnioski co do trybu dalszego postępowania czyli przekazania sprawy sądowi wojennemu, kryminalnemu lub administracyjnemu, względnie uniewinnienia. W 1861 r. gdy powstała przy namiestniku nowa Komisja Śledcza nazywana Tymczasową, dotychczasowa Komisja przyjęła nazwę Stałej. Obie Komisje działały równocześnie pod tą samą zwierzchnością. Gdy po upadku powstania styczniowego władze zaczęły redukować rozbudowany aparat śledczy, zlikwidowana została z dniem 1 I 1865 r. Stała Komisja śledcza, prawdopodobnie jako zespół ludzi obdarzonych przez władze mniejszym zaufaniem, niż zespół Tymczasowej Komisji Śledczej. Zachowane akta obejmują 2 tomy sumariusza (czyli dokładnego streszczenia) spraw rozpatrywanych przez komisję w latach 1833-1864 oraz poszyty z aktami spraw z lat 1834-1865. stan zachowania zespołu nie do ustalenia, zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę sporządziła w 2003 r. M. Michalska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/241/0/-/1 Postojannaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija T.1. [Stała Komisja Śledcza - spisy osobowe T.1.] 1833.04.22-1862.02.24 951
1/241/0/-/2 Postojannaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija T.2. [Stała Komisja Śledcza - spisy osobowe T.2.] 1862.03.10-1864.12.12 273
1/241/0/-/3 Priedstawlenije po diełu Jana Tokarskago pojmannago w d(ieriewni) Saborowkie s orużyjem w rukach. [Przedstawienie sprawy Jana Tokarskiego zatrzymanego we wsi Zaborowek z bronią w rękach.] 1834.05.12 10
1/241/0/-/4 Priedstawlenije o Francyszkie Kossie-połkownikie byw[szych] pol[skich] wojsk. [Sprawa Franciszka Kossa - pułkownika byłych wojsk polskich.] 1834.05.26-1838.07.08 34
1/241/0/-/5 Priedstawlenije po diełu pieriedannogo ot Awstrii polskago wychodca Karla Zandmana dostawlennogo w carstwo pod imieniem Krakowskago. [Przedstawienie sprawy polskiego uciekiniera-Karola Zandmana przekazanego z Austrii do cesarstwa pod nazwiskiem Krakowskiego.] 1840.05.16-1841.04.23 49
1/241/0/-/6 Priedstawlenije po diełu służawszago w bywszych polskich wojskach Andrieja Wojkowskago, obwiniennago w proizniesienii dierżkich wyrażenii protiwu Wysoczajsz(ej) Osoby Gosudara Impieratora. [Przedstawienie sprawy Andrzeja Wojkowskiego pełniącego służbę w byłych wojskach polskich, oskarżonego o zuchwałe wypowiadanie się przeciw Jego Wysokości Imperatorowi.] 1841.02.20-1841.03.13 10
1/241/0/-/7 Priedstawlenije po diełu ob otkrytom tajnom obszczestwie pod nazwanijem "Bratstwa" (Fraternitatis) mieżdu Klerikami Chiełmskoj Grieko-Uniatskoj Sieminarii i o prikosnowiennych siemu diełu licach. [Przedstawienie sprawy o otkrytym tajnym stowarzyszeniu pod nazwą "Bractwo" (Fraternitatis) zawiązanym przez kleryków z Chełmskiego Greko-Unickiego seminarium i o związanych z tą sprawą osobach.] 1840.08.15-1841.03.18 44
1/241/0/-/8 Priedstawlenije po donosu Jewrieja Zielika Pomiera ob ukrywatielstwie burgomiestrom m. Grojca Mace(jem) Diemninskom i pisar(iem) jego Ludwikiem Morawskom podozritielnago czełowieka woorużennago pistolietami. [Przedstawienie sprawy z donosu Żyda Zelika Pomera o ukrywaniu przez burmistrza miasta Grójca Macieja Dembińskiego i jego pisarza Ludwika Morawskiego podejrzanego człowieka uzbrojonego w pistolety.] 1841.04.10-1841.05.06 52
1/241/0/-/9 Priedstawlenije o Franciszkie Parisie polskom wychodce, pieriedannom iz Galicyi w Carstwo Polskoje. [Przedstawienie sprawy Franciszka Parysa polskiego uchodźcy przekazanego do Królestwa Polskiego z Galicji.] 1842.05.09-1842.05.16 8
1/241/0/-/10 Priedstawlenie po diełu Aleksandra Leskiewicza pieriedannogo iz Galicyi służawszago w riadach miatieżnikow. [Przedstawienie sprawy Aleksandra Leskiewicza przekazango z Galicji członka władz powstańczych.] 1842.05.19-1841.08.27 10
1/241/0/-/11 Obszczaja pieriepiska Sledstwiennoj Komissii. [Ogólna Korespondencja Komisji Śledczej.] 1843.10.13-1844.01.19 51
1/241/0/-/12 Czastnaja pieriepiska po Sledstwiennoj Komissii. [Ogólna korespondencja Komisji Śledczej.] 1844.05.20-1844.12.29 44
1/241/0/-/13 Priedstawlenije po diełu prusskago poddannago Ludwika Czwaliny podozriewajemago w politiczeskom otnoszeniju. [Przedstawienie sprawy pruskiego poddanego Ludwika Czwaliny podejrzanego politycznie.] 1846.02.15-1846.02.28 18
1/241/0/-/14 Priedstawlenije ob ariestantie iz chiencynskoj tjurmy Osipie Muszynskom uczyniwszem donos na władielca Cyszycy radomskoj gubiernii Chociszewskago o złoupotrieblenijach jego. [Przedstawienie sprawy o więźniu z chęcińskiego więzienia Osipie Muszyńskim, który doniósł o nieprawomyślnych czynach właściciela wsi w gubernii radomskiej Chociszewskiego.] 1846.02.23-1846.02.02 8
1/241/0/-/15 Priedstawlenije o poddannom Carstwa Polskago Karle Rudnickom prinimawszym uczastie w krakowskich biesporiadkach. [Przedstawienie sprawy Karola Rudnickiego poddanego Królestwa Polskiego, biorącego udział w zamieszkach krakowskich.] 1846.03.15-1847.08.08 21
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

82

82

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.