Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stała Komisja Wojenno-Śledcza ustanowiona przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami w Królestwie Polskim

Archiwum Główne Akt Dawnych
Stała Komisja Wojenno-Śledcza 1833-1865
Postojannaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija Uczrieżdiennaja pri Namiestnikie i Gławnokomandujuszczem Wojskami w Carstwie Polskom 1833 - 1865
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - urzędy i sędziowie śledczy rosyjski
inwentarz książkowy Yes ze wstepem i indeksami:osobowym i geograficznym
Specjalna Komisja Śledcza do Spraw Policyjnych została utworzona w Warszawie w 1863 r. w związku z nasileniem przejawów dążeń niepodległościowych w społeczeństwie polskim. Był to centralny organ śledczy, do spraw politycznych, którego głównym zadaniem było tropienie wszelkich form działalności antyrządowej i przeprowadzenie śledztwa wobec osób podejrzanych o takie przewinienia. Wyniki śledztwa wraz z materiałami dowodowymi przesyłała komisja namiestnikowi, dodając do tego wnioski co do trybu dalszego postępowania czyli przekazania sprawy sądowi wojennemu, kryminalnemu lub administracyjnemu, względnie uniewinnienia. W 1861 r. gdy powstała przy namiestniku nowa Komisja Śledcza nazywana Tymczasową, dotychczasowa Komisja przyjęła nazwę Stałej. Obie Komisje działały równocześnie pod tą samą zwierzchnością. Gdy po upadku powstania styczniowego władze zaczęły redukować rozbudowany aparat śledczy, zlikwidowana została z dniem 1 I 1865 r. Stała Komisja śledcza, prawdopodobnie jako zespół ludzi obdarzonych przez władze mniejszym zaufaniem, niż zespół Tymczasowej Komisji Śledczej. Zachowane akta obejmują 2 tomy sumariusza (czyli dokładnego streszczenia) spraw rozpatrywanych przez komisję w latach 1833-1864 oraz poszyty z aktami spraw z lat 1834-1865. stan zachowania zespołu nie do ustalenia, zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę sporządziła w 2003 r. M. Michalska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/241/0/-/31 Priedstawlenije o sadierżannom żandarmami pułtuskoj komandy s kontrabandnymi towarami, Jewrieje m. Makowa, bieriekie Rosienie. [Przedstawienie sprawy Berka Rozena, Żyda z miasta Makowa, zatrzymanego przez żandarmów z pułtuskiej komendy.] 1860.01.15-1860.02.11 13
1/241/0/-/32 Priedstawlenije o wozwratiwszemsia iz za granicy polskom bieglece Osipie Malinowskom. [Przedstawienie sprawy Józefa Malinowskiego, polskiego uchodźcy, który powrócił z zagranicy.] 1860.01.06-1860.02.11 9
1/241/0/-/33 Dieło o Bolesławie Narkiewicze, synie polskago wychodca, pribywszem iz Francyi po pasportu tamoszniego prawitielstwa niezaswidietielstowannomu missiju naszeju. [Sprawa Władysława Narkiewicza, syna polskiego uciekiniera, przybyłego z Francji z paszportem wydanym przez tamtejsze władze, niepoświadczonym przez naszą misję.] 1860.02.01-1860.02.09 16
1/241/0/-/34 Priedstawlenije ob Adamie Roszkowskom, synie pomieszczika radomskoj gubernii, ariestowannom za pienie publiczno riewolucynnoj piesni. [Przedstawienie sprawy Adama Roszkowskiego, syna właściciela ziemskiego w gubernii radonskiej, aresztowanego za śpiewanie publicznie rewolucyjnej pieśni.] 1860.02.02-1860.03.14 9
1/241/0/-/35 Priedstawlenije o wozwratiwszemsja iz za granicy polskom bieglece Maksimilianie Ostrowskom. [Przedstawienie sprawy Maksymiliana Ostrowskiego, polskiego uciekiniera, który powrócił z zagranicy.] 1860.03.03-1860.03.24 7
1/241/0/-/36 Priedstawlenije o wozwratiwszmsia iz za granicy polskom bieglece Lucyanie Teofilie, dwuch imien Wiendorfie. [Przedstawienie sprawy Lucjana Teofila Wendorfa, polskiego uciekiniera powracającego z zagranicy.] 1860.03.21-1860.04.29 14
1/241/0/-/37 Priedstawlenije o slesarnom uczenikie fabriki maszyn w dier[iewni] Zwierżynce lublinskoj gubernii Konstantinie Szyszkowskom-ariestowannym za swiazi z politiczeskim priestupnikom Narcyzom Jankowskim. [Przedstawienie sprawy Konstantyna Szyszkowskiego, ślusarskiego praktykanta w fabryce maszyn we wsi Zwierzyniec w guberni lubelskiej - aresztowanego za kontakty z przestępcą politycznym Narcyzem Jankowskim.] 1861.01.28-1861.02.04 12
1/241/0/-/38 Priedstawlenije po diełu o studentie S.Pietierburgskago Uniwiersitieta Erazmie Napiralskom. [Przedstawienie sprawy Erazma Napieralskiego, studenta Sankt Petersburskiego Uniwersytetu.] 1861.12.21 8
1/241/0/-/39 Priedstawlenije po diełu o warszawskom fotografie Karle Biejerie. [Przedstawienie sprawy Karola Beyera, warszawskiego fotografa.] 1862.02.23 16
1/241/0/-/40 Priedstawlenije po diełu o dozorce płockago magistrata Andrieje Siecynskom. [Przedstawienie sprawy Andrzeja Siecińskiego, dozorcy magistratu płockiego.] 1862.01.19-1862.01.26 11
1/241/0/-/41 Dieło o juwielirskom subiektie Antonie Strzeleckom. [Sprawa Antoniego Strzeleckiego, subiekta jubilerskiego.] 1862.01.29 6
1/241/0/-/42 Priedstawlenije po diełu o warszawskom kupce Julianie Karkowskom. [Przedstawienie sprawy Juliana Karkowskiego, kupca warszawskiego.] 1862.02.17 16
1/241/0/-/43 Priedstawlenije po diełu o warszawskom portnom Antonie Żebrowskom. [Przedstawienie sprawy Antoniego Żebrowskiego, warszawskiego krawca.] 1862.02.09; 1862.02.13 11
1/241/0/-/44 Priedstawlenije po diełu o czinownikie Prawitielstwiennoj Kommisij Wnutrienn[ych] dieł Titie Zienkowicze. [Przedstawienie sprawy urzędnika Komisji Spraw Wewnętrznych Tytusa Zienkowicza.] 1862.02.10; 1862.02.19 7
1/241/0/-/45 Priedstawlenije po diełu o studientie Warszawskoj Mediko-Chirurgiczeskoj Akademii Stanisławie Bartkiewicze. [Przedstawienie sprawy Stanisława Bartkiewicza, studenta Warszawskiej Akademii Medyczno-Chirurgicznej.] 1862.02.23; 1862.03.05 10
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

82

82

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.