Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stała Komisja Wojenno-Śledcza ustanowiona przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami w Królestwie Polskim

Archiwum Główne Akt Dawnych
Stała Komisja Wojenno-Śledcza 1833-1865
Postojannaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija Uczrieżdiennaja pri Namiestnikie i Gławnokomandujuszczem Wojskami w Carstwie Polskom 1833 - 1865
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - urzędy i sędziowie śledczy rosyjski
inwentarz książkowy Yes ze wstepem i indeksami:osobowym i geograficznym
Specjalna Komisja Śledcza do Spraw Policyjnych została utworzona w Warszawie w 1863 r. w związku z nasileniem przejawów dążeń niepodległościowych w społeczeństwie polskim. Był to centralny organ śledczy, do spraw politycznych, którego głównym zadaniem było tropienie wszelkich form działalności antyrządowej i przeprowadzenie śledztwa wobec osób podejrzanych o takie przewinienia. Wyniki śledztwa wraz z materiałami dowodowymi przesyłała komisja namiestnikowi, dodając do tego wnioski co do trybu dalszego postępowania czyli przekazania sprawy sądowi wojennemu, kryminalnemu lub administracyjnemu, względnie uniewinnienia. W 1861 r. gdy powstała przy namiestniku nowa Komisja Śledcza nazywana Tymczasową, dotychczasowa Komisja przyjęła nazwę Stałej. Obie Komisje działały równocześnie pod tą samą zwierzchnością. Gdy po upadku powstania styczniowego władze zaczęły redukować rozbudowany aparat śledczy, zlikwidowana została z dniem 1 I 1865 r. Stała Komisja śledcza, prawdopodobnie jako zespół ludzi obdarzonych przez władze mniejszym zaufaniem, niż zespół Tymczasowej Komisji Śledczej. Zachowane akta obejmują 2 tomy sumariusza (czyli dokładnego streszczenia) spraw rozpatrywanych przez komisję w latach 1833-1864 oraz poszyty z aktami spraw z lat 1834-1865. stan zachowania zespołu nie do ustalenia, zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę sporządziła w 2003 r. M. Michalska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/241/0/-/61 Priedstawlenije po diełu prusskich poddannych: lesniczem imienija Miednik siedleckago ujezda, Walerije Arnoldie i buchgaltierie imienija Grochowa togoż ujezda Rudolfie Frejtagie. [Przedstawienie sprawy pruskich poddanych: Waleriana Arnolda-leśniczego posiadłości Miednik w powiecie siedleckim i Rudolfa Frejtaga - księgowego posiadłości Grochowa w tymże powiecie.] 1863.01.25-1863.05.11 34
1/241/0/-/62 Dieło Sledstwiennoj Kommisij prodołżenije po diełu o licach ukazannych Wojcechom Krupskim. [Akta Komisji Śledczej; kontynuacje sprawy osób wskazanych przez Wojciecha Krupskiego.] 1863.08.09-1864.03.19 71
1/241/0/-/63 Priedstawlenije po diełu: o gorszecznom mastierie iz dier[iewni] Branszczika, pułtuskago ujezda, Wojcechie Krupinskom, organistie iz dier[iewni] Dzierżenica togo że ujezda Stanisława Pajnie, storoże magistrata m. Wyszkowa Iwanie Kaminskom, policejskom służytielie iz m. Wyszkowa Simonie Guzikowskom, synie wozara iż dier[iewni] Branszczika Gieronimie Wojcechowskom, czastnom pisarie iz dier[iewni] Goltażewa pułtuskago ujezda Osipie Dołgołenckom, rabotnikie na sacharowarnam zawodie iz m. Łukowa, Osipie Wojcechowskam i gorszecznikie iz dier[iewni] Lubale pułtuskago ujezda Konstantinie Miłoszewskom. [Przedstawienie sprawy Wojciecha Krupińskiego, mistrza garncarskiego ze wsi Branszczyk w powiecie pułtuskim, Stanisławie Pajne- organisty we wsi Dzierżynin w tym samym powiecie, Iwana Kamińskiego-dozorcy magistratu miasta Wyszkowa; Szymona Guzikowskiego - policjanta z miasta Wyszkowa; Hieronima Wojciechowskiego - syna woźnicy; Konstantyna Kamińskiego - prywatnego pisarza we wsi Gołtażew, powiatu pułtuskiego; Józefa Długoleńskiego - szlachcica ze wsi Grojed w powiecie Pułtuskim. Józefa Wojciechowskiego - robotnika w zawodzie cukierniczym z miasta Łukowa; Konstantyna Miłoszewskiego - garncarza ze wsi Lubale w powiecie pułtuskim. 1863.07.13-1864.04.04; 1866.06.01 52
1/241/0/-/64 Dieło Postoiannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Ludwikie Smiechowskoj i Izabiele Marcynkiewicz. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Ludwiki Śmiechowskiej i Izabeli Marcinkiewicz.] 1864.07.04-1864.07.23 35
1/241/0/-/65 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwinnoj Komissii o Łukasze Pazio, Pietrie Farinskom i Pawle Karasiewicze. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji Śledczej dotycząca Łukasza Pazio, Piotra Faryńskiego, Pawła Krasiewicza.] 1864.07.09-1864.07.14 15
1/241/0/-/66 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Walentije Bandurskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisiim dotycząca Walentego Bandurskiego.] 1864.10.13-1864.10.31 15
1/241/0/-/67 Dieło Postojannoj Wojenno-Śledstwiennoj Komissii o Feliksie Sokołowskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Feliksa Sokołowskiego.] 1864.10.24-1864.11.02 13
1/241/0/-/68 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Kazimierie Kurtowskom, Eneasze Makdonaldie, Iwanie Wrublewskom i Wawrzence Pilniakowskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Kazimierz Kurtowskiego, Eneasza Makdonalda, Jana Wróblewskiego i Wawrzyńca Pilniakowskiego.] 1864.10.31-1864.11.13 22
1/241/0/-/69 Dieło Postojannoj Sledstwinnoj Komissii o Franciszkie Strakie, Teofilie Asłanowicze, Pawle Mazurkiewicze, Kazimirie Rogowskom, Walentinie Bentkowskom, Łukasze Podlesińskom i Janie Morice. [Sprawa Stałej Komisji Śledczej dotycząca: Franciszka Staka, Pawła Mazurkiewicza, Kazimierza Rogowskiego, Walentyna Bentkowskiego, Łukasza Podlesińskiego i Jana Morisa.] 1864.10.09-1864.11.09 32
1/241/0/-/70 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Feliksie Prżyłuskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Feliksa Przyłuskiego.] 1864.10.13-1864.10.31 37
1/241/0/-/71 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Wolfie Koche. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Wolfa Kocha.] 1864.08.25-1864.11.21 64
1/241/0/-/72 Dieło Postojannoj Wojeno-Sledstwiennoj Komissii o sodierżatielnice distribucyi [tabaki] na Bielanskoj ulice, Tieofiliie Nowakowskoj. [Sprawa Stałej Wojenno Śledczej Komisji dotycząca Teofili Nawakowskiej, utrzymującej się z dystrybucji tabaki na ulicy Bielańskiej.] 1864.10.23-13.11.1864 60
1/241/0/-/73 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Martynie Kwiatkowskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Marcina Kwiatkowskiego.] 1864.11.14-1864.11.17 8
1/241/0/-/74 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Antonije Szmigielskim. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Antoniego Szmigielskiego.] 1864.11.14-1864.11.28 9
1/241/0/-/75 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komisij o Wojcechie Łukaszewskom, Pietrie Janikowskom i Iwanie Pakiliewicze. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Wojciecha Łukaszewskiego, Piotra Janikowskiego i Jana Pakilewicza.] 1864.11.21-1865.02.03 18
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

82

82

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.