Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stała Komisja Wojenno-Śledcza ustanowiona przy Namiestniku i Głównodowodzącym Wojskami w Królestwie Polskim

Archiwum Główne Akt Dawnych
Stała Komisja Wojenno-Śledcza 1833-1865
Postojannaja Wojenno-Sledstwiennaja Komissija Uczrieżdiennaja pri Namiestnikie i Gławnokomandujuszczem Wojskami w Carstwie Polskom 1833 - 1865
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - urzędy i sędziowie śledczy rosyjski
inwentarz książkowy Yes ze wstepem i indeksami:osobowym i geograficznym
Specjalna Komisja Śledcza do Spraw Policyjnych została utworzona w Warszawie w 1863 r. w związku z nasileniem przejawów dążeń niepodległościowych w społeczeństwie polskim. Był to centralny organ śledczy, do spraw politycznych, którego głównym zadaniem było tropienie wszelkich form działalności antyrządowej i przeprowadzenie śledztwa wobec osób podejrzanych o takie przewinienia. Wyniki śledztwa wraz z materiałami dowodowymi przesyłała komisja namiestnikowi, dodając do tego wnioski co do trybu dalszego postępowania czyli przekazania sprawy sądowi wojennemu, kryminalnemu lub administracyjnemu, względnie uniewinnienia. W 1861 r. gdy powstała przy namiestniku nowa Komisja Śledcza nazywana Tymczasową, dotychczasowa Komisja przyjęła nazwę Stałej. Obie Komisje działały równocześnie pod tą samą zwierzchnością. Gdy po upadku powstania styczniowego władze zaczęły redukować rozbudowany aparat śledczy, zlikwidowana została z dniem 1 I 1865 r. Stała Komisja śledcza, prawdopodobnie jako zespół ludzi obdarzonych przez władze mniejszym zaufaniem, niż zespół Tymczasowej Komisji Śledczej. Zachowane akta obejmują 2 tomy sumariusza (czyli dokładnego streszczenia) spraw rozpatrywanych przez komisję w latach 1833-1864 oraz poszyty z aktami spraw z lat 1834-1865. stan zachowania zespołu nie do ustalenia, zespół zmikrofilmowany; poprzednią kartę sporządziła w 2003 r. M. Michalska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/241/0/-/76 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Michaile Dukalikie. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Michała Dukalika.] 1864.08.19-1864.11.30 24
1/241/0/-/77 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Andrieje Wojcechowskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Andrzeja Wojciechowskiego.] 1864.11.21-1864.11.24 9
1/241/0/-/78 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Ostafie Chronowskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Eustachego Chronowskiego.] 1864.08.12-1864.11.19; 1881.03.05-1881.03.11 10
1/241/0/-/79 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o Władisławie Zawackom. [ Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca Władysława Zawadzkego.] 1864.12.12-1865.02.09 12
1/241/0/-/80 Dieło Postojannoj Wojenno-Sledstwiennoj Komissii o 9 licach ariestowannych w sledstwie powieszenija kolonista [Georga] Stala, imienno: ob Antonije Lasotie, Inokientije Zabanskom, Wawrżence Sierodskom, Maksimilianie Jabłonskom, Gustawie Chummiele, Antonije Budaszewskom, Francyszkie Kiempkiewicze, Eduardie Falkowskom i Walentije Mirowskom. Tut że o Władisławie Baranskom. [Sprawa Stałej Wojenno - Śledczej Komisji dotycząca dziewięciu osób aresztowanych w sprawie śledztwa powieszonego kolonisty [Georga] Stala, kolejno: sprawa Antoniego Lasoty, Inocentego Zawadzkiego, Wawrzyńca Sierodzkiego, Maksymiliana Jabłonowskiego, Gustawa Chummela, Antoniego Budasiewskiego, Franciszka Kempkiewicza, Edwarda Falkowskiego i Walentego Mirowskiefo; także Władysława Barańskiego.] 1864.01.02-1864.12.17; 1869.01.03-1869.03.31; 1873.02.14-1873.02.19 37
1/241/0/-/81 Dieło Sledstwiennoj Komissii o protokolistie Sledstwiennoj Komisij Fierdinandie Karle Derynge. [Sprawa Komisji Śledczej dotycząca Ferdynanda Karola Derynga, protokolisty Komisji Śledczej.] 1864.01.07-1864.10.19 31
1/241/0/-/82 Pieriepiska po Warszawskomu Sledstwiennomu tiuriemnomu zamku o licach k onomu prikomandirowannych. [Korespondencje z warszawskim więzieniem śledczym dotyczące osób tam (odesłanych).] 1863.01.02-1865.01.28 319
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

82

82

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.