Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Organizacja Narodowa Powstania Styczniowego

Archiwum Główne Akt Dawnych
Organizacja Narodowa Powstania 1863/1864 (zbiór szczątków materiałów) 1861-1864
- brak danych - 1861 - 1864
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
ukraiński
inwentarz książkowy Yes ze wstepem i indeksami: osobowym i geograficzno-rzeczowym
Zbiór materiałów wytworzonych przez komórki organizacyjne związane ze strukturami polskiego państwa "podziemnego" z okresu powstania styczniowego. Dzieli się na grupy: Rząd Narodowy, Naczelnik m. Warszawy, Naczelnik Policji Narodowej m. Warszawy, Naczelnik m. Kalisza, Prowincjonalne władze wojskowe powstania styczniowego, Komisarze pełnomocni Rządu Narodowego na Galicję Wschodnią i Zachodnią, Wydział Rządu Narodowego w Galicji, Naczelnik Okręgu Krakowskiego, Naczelnik m. Rzeszowa, Naczelnik Obwodu Rzeszowskiego, Miscellanea galicyjskie, Naczelnik m. Wilna, Odezwy i pisma ulotne, Prasa powstańcza, Wiersze i pieśni powstańcze, Materiały kartograficzne i ikonograficzne. Zawartość najważniejszych z nich to: Komitet Centralny Narodowy, Rząd Narodowy - manifesty i okólniki m. iin. : tzw. "Złota Hramota do Wiejskiego Ludu", wzywająca chłopów ukraińskich do udziału w powstaniu i ogłaszająca ich uwłaszczenie (jest to wersja samowolnie zmodyfikowana w stosunku do tekstu oryg. wydanego przez Rząd, przez komisarza Rządu Narodowego na Rusi Mariana Sokołowskiego). Ponadto: rozkazy dzienne do wojsk powstańczych i ich raporty, dekrety, wyciągi z ksiąg rachunkowych; Naczelnik m. Warszawy i Naczelnik Policji Narodowej m. Warszawy - rozkazy dzienne, rozporządzenia, ogłoszenia; Naczelnik m. Kalisza - raport o stanie kas i wykaz podatku ofiary narodowej; Prowncjonalne władze powstania - odezwy, okólniki, rozkazy, instrukcje, raporty, korespondencja, pokwitowania i inne akta naczelników sił zbrojnych narodowych w różnych powiatach; tzw. Galicjana - odezwy, okólniki i korespondencja Komisarzy Pełnomocnych Rządu Narodowego i Wydziału Rządu Narodowego w Galicji; ponadto: odezwy, pisma ulotne, wiersze i pieśni patriotyczne, prasa powstańcza, relacje, wspomnienia. stan zachowania zespołu nie do ustalenia, poprzdnie karty sporządziły: w 1963 r. F Ramotowska, w 1999 i 2003 r. D. Lewandowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
1/244/0/-/1 Statut Organizacji Narodowej - cześć II 16 VI 1862 5
1/244/0/-/2 [Tekst przysięgi dla osób wstepujących do Organizacji Narodowej] b.d. [1862] 3
1/244/0/-/3 [Okólnik zawierający program społeczno - polityczny Komitetu Centralnego Narodowego w stosunku do chłopów] 15 VIII 1862, Warszawa 3
1/244/0/-/4 Komitet Centralny Narodowy. Komisja Interesów Duchownych i Opieki nad Ludem ok. 5 I 1863, Warszawa 2
1/244/0/-/5 Do Naczelników Powiatu, Burmistrzów i Wójtów Gmin [ok. 10 I 1863] 2
1/244/0/-/6 Komitet Centralny Narodowy jako Tymczasowy Rząd Narodowy 22 I 1863, Warszawa 2
1/244/0/-/7 Do Komitetu Narodowego Centralnego jako Rządu Tymczasowego marzec 1863 5
1/244/0/-/8 [Odezwa dyktatora Mariana Langiewicza, skierowana do rodaków] 10 III 1863, Goszcza 2
1/244/0/-/9 W imieniu Narodu Marian Langiewicz Dyktator 10/12 III 1863, Sosnówka 2
1/244/0/-/10 Komitet Centralny jako Rząd Narodowy 31 III 1863, Warszawa 2
1/244/0/-/11 Rząd Narodowy do Polaków w moskiewskiej służbie 10 IV 1863, Warszawa 2
1/244/0/-/12 "Złota Hramota do Wiejskiego Ludu" 31 III/12 IV 1863, Warszawa 2
1/244/0/-/13 Komitet Centralny jako Rząd Narodowy 12 IV 1863, Warszawa 2
1/244/0/-/14 Komitet Centralny jako Rząd Narodowy. Rozkaz dzienny do wojsk powstańczych nr 1 16 IV 1863 3
1/244/0/-/15 Do Naczelników Wojskowych Wojewódzkich, Powiatowych i Oddziałowych kwiecień, 1863 3
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 13 14 15 16

Amount of archival material

238

238

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -