Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi ziemskie wyszogrodzkie

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1429-1791
Terrestria Wyschegradensia 1429 - 1791
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes bez wstępu
Spuścizna aktowa pozostała po kancelarii sądu ziemskiego wyszogrodzkiego. Zachowane materiały archiwalne sięgają 1420 r., nie ulega jednak wątpliwości, że sam sąd funkcjonował już nieco wcześniej. Podobnie jak w przypadku innych sądów ziemskich i grodzkich z terenu Mazowsza wcielonego do Korony w 1526 r., kancelarię sądu ziemskiego łączyła z kancelarią sądu grodzkiego osoba zwierzchnika, pisarz ziemski był bowiem również pisarzem grodzkim, stąd możliwość przemieszania w księgach pochodzącego z obu kancelarii materiału archiwalnego. Kancelaria sądu ziemskiego wyszogrodzkiego funkcjonowała do r. 1791, kiedy została zastąpiona przez kancelarię ziemiańską, stopniowo wytwarzając, (w razie potrzeby) serie ksiąg zawierające wpisy w konkretnych rodzajach spraw (zapisy, dekrety, relacje, oblaty). Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska

Amount of archival material

80

80

0

10.00

10.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.