Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi ziemskie zakroczymskie

Archiwum Główne Akt Dawnych
- brak danych - 1405-1800
Terrestria Zacroczimiensia 1405 - 1800
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes bez wstępu
Spuścizna aktowa pozostała po kancelarii sądu ziemskiego zakroczymskiego. Zachowane materiały archiwalne sięgają 1423 r., nie ulega jednak wątpliwości, że sam sąd funkcjonował już nieco wcześniej. Podobnie jak w przypadku innych sądów ziemskich i grodzkich z terenu Mazowsza wcielonego do Korony w 1526 r., kancelarię sądu ziemskiego łączyła z kancelarią sądu grodzkiego osoba zwierzchnika, pisarz ziemski był bowiem również pisarzem grodzkim, stąd możliwość przemieszania w księgach pochodzącego z obu kancelarii materiału archiwalnego. Kancelaria sądu ziemskiego zakroczymskiego funkcjonowała do końca XVIII w., stopniowo wytwarzając, (w razie konieczności) serie ksiąg zawierające wpisy w konkretnych rodzajach spraw (zapisy, dekrety, relacje, oblaty). Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd..), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne. stan zachowania ok.. 100%, poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska

Amount of archival material

170

170

0

17.00

17.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.